Truy cập nội dung luôn

 

TÍCH CỰC HƯỞNG ỨNG CUỘC THI TÌM HIỂU PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC

Chi tiết tin

CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG NĂM 2022 TẠI CÁC XÃ, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆNCHỢ GẠO
19/09/2022

Ngày 29 tháng 8 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành     Quyết định số 2382/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tiền Giang.

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang công bố Danh mục 11 thủ tục  hành chính (cấp xã: 01 thủ tục) trong lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tiền Giang.

Nội dung chi tiết các thủ tục hành chính được ban hành kèm theo các Nghị quyết số 11/2022/NQ-HĐND ngày 08 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Ủy ban nhân dân  huyện đã cập nhật nội dung chi tiết của các thủ tục hành chính nêu trên và niêm yết tại bảng niêm yết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân  các xã, thị trấn Chợ Gạo. Bảng niêm yết được đặt tại Bộ phận Một cửa tại các xã, Thị trấn Chợ Gạo./.

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Album trang chủ Album trang chủ

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết