Truy cập nội dung luôn

 

TÍCH CỰC HƯỞNG ỨNG CUỘC THI TÌM HIỂU PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC

Chi tiết tin

CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG NĂM 2022 TẠI CÁC XÃ, THỊ TRẤN CHỢ GẠO
27/04/2022

Ngày 24 tháng 03 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành     Quyết định số 365/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tiền Giang.

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang công bố Danh mục 11 thủ tục  hành chính ( cấp tỉnh: 6 thủ tục, cấp huyện: 4 thủ tục, cấp xã: 01 thủ tục) trong lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tiền Giang.

Nội dung chi tiết các thủ tục hành chính được ban hành kèm theo các Quyết định số 87/QĐ-BTNMT ngày 14 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính thay thế, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ủy ban nhân dân  huyện đã cập nhật nội dung chi tiết của các thủ tục hành chính nêu trên và niêm yết tại bảng niêm yết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân  các xã, thị trấn Chợ Gạo. Bảng niêm yết được đặt tại Bộ phận Một cửa tại các xã, Thị trấn Chợ Gạo./.

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Album trang chủ Album trang chủ

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết