Truy cập nội dung luôn

 

TÍCH CỰC HƯỞNG ỨNG CUỘC THI TÌM HIỂU PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC

Chi tiết tin

Chợ Gạo xét tái phúc tra xã đạt Bộ Tiêu chí quốc gia về y tế năm 2022
19/10/2022

Ngày 18/10/2022, Hội đồng xét công nhận xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế  huyện Chợ Gạo tổ chức xét tái phúc tra xã đạt Bộ Tiêu chí quốc gia về y tế năm 2022 đối với 05 xã Đăng Hưng Phước, Bình Phục Nhứt, Bình Ninh, Hòa Tịnh, Bình Phan và thị trấn Chợ Gạo.

Qua thực tế kiểm tra của Đoàn kiểm tra Trung tâm Y tế huyện và sự thống nhất của các thành viên Hội đồng xét công nhận xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế  huyện Chợ Gạo, xã Đăng Hưng Phước đạt 97,825/100 điểm, Bình Phục Nhứt đạt 97,95/100 điểm, Bình Ninh đạt 97,33/100 điểm, Hòa Tịnh đạt 97/100 điểm, Bình Phan đạt 97,45/100 điểm và thị trấn Chợ Gạo đạt 97,56/100 điểm. Các xã đều đạt Bộ Tiêu chí quốc gia về y tế xã năm 2022.

Được biết, Hội đồng xét công nhận xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế huyện Chợ Gạo sẽ hoàn tất thủ tục đề nghị Sở Y tế tái phúc tra 05 xã Đăng Hưng Phước, Bình Phục Nhứt, Bình Ninh, Hòa Tịnh, Bình Phan và thị trấn Chợ Gạo đạt tiêu chí quốc gia về y tế năm 2022.

Ngọc Trí

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Album trang chủ Album trang chủ

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết