Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử UBND Huyện Chợ Gạo

Chi tiết tin

Chợ Gạo triển khai quán triệt các văn bản các cấp về công tác cán bộ, quy hoạch cán bộ
29/04/2022

Ngày 28/4/2022, Ban Thường vụ Huyện ủy Chợ Gạo tổ chức hội nghị triển khai quán triệt các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy, Huyện ủy về công tác cán bộ, quy hoạch cán bộ. Dự hội nghị có đồng chí Ngô Hữu Thệ - Bí thư Huyện uỷ, đồng chí Lê Văn Mỹ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Bí thư chi, đảng bộ cơ sở, các đồng chí Trưởng các phòng, ban, ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội, cán bộ tổ chức Đảng ủy cơ sở.

Tại hội nghị, các đại biểu được Huyện ủy triển khai Kết luận 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đầy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa”; Quy định 57-QĐ/TW ngày 08/02/2022 của Ban Bí thư về đối tượng, tiêu chuẩn và phân cấp đào tạo lý luận chính trị;  Quy định 58-QĐ/TW ngày 08/02/2022 của Bộ Chính trị về một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng; Kết luận số 28-KL/TW ngày 21/02/2022 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Chương trình hành động số 24-CT/HU ngày 03/3/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy Chợ Gạo về thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Quy định 50-QĐ/TW ngày 27/12/2021 của Bộ Chính trị về công tác quy hoạch cán bộ; Hướng dẫn 16-HD/BTCTW ngày 15/02/2022 của Ban Tổ chức Trung ương về một số nội dung cụ thể về công tác quy hoạch cán bộ; Quyết định số 408-QĐ/TU ngày 31/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác quy hoạch cán bộ; Hướng dẫn 02-HD/BTCTU ngày 01/4/2022 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về một số nội dung cụ thể về công tác quy hoạch cán bộ; Kế hoạch số 42-KH/HU ngày 22/4/2022 về công tác quy hoạch và Hướng dẫn số 06- HD/HU ngày 25/4/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy Chợ Gạo hướng dẫn một số nội dung cụ thể về công tác quy hoạch cấp ủy, cán bộ lãnh đạo quản lý.

Phát biểu kết luận chỉ đạo hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện ủy Ngô Hữu Thệ đề nghị sau hội nghị, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị lãnh đạo, chỉ đạo khẩn trương cụ thể hóa văn bản để triển khai thực hiện, đảm bảo tính nghiêm túc, hiệu quả và chất lượng, phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy Đảng, các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong triển khai thực hiện; góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cán bộ của huyện trong thời gian tới.

Ngọc Duyên

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Album trang chủ Album trang chủ

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết