Truy cập nội dung luôn

 

TÍCH CỰC HƯỞNG ỨNG CUỘC THI TÌM HIỂU PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC

Chi tiết tin

Chợ Gạo triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương
01/12/2020

Ngày 01/12/2020, Ủy ban nhân dân huyện Chợ Gạo tổ chức Hội nghị triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức cho đại diện lãnh đạo các phòng, ban ngành, đoàn thể huyện; Báo cáo viên pháp luật huyện; đại diện lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và Công chức Văn phòng - Thống kê, Công chức Tư pháp - Hộ tịch 18 xã, thị trấn.

Tại hội nghị bà Nguyễn Ngọc Hiền - Trưởng Phòng Tư pháp triển khai nội dung Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ Quy định về cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến và Nghị định số 117/2020/NĐ-CP, ngày 28 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

Qua hội nghị nhằm nâng cao nhận thức của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức về các quy định mới tại các Luật nêu trên và trách nhiệm triển khai thi hành Luật; xác định các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tổ chức triển khai thi hành Luật và các văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ đảm bảo tính kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu lực, hiệu quả.

Hoàng Long

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Album trang chủ Album trang chủ

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết