Truy cập nội dung luôn

 

TÍCH CỰC HƯỞNG ỨNG CUỘC THI TÌM HIỂU PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC

Chi tiết tin

Chợ Gạo triển khai Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 (năm 2021)
26/02/2021

Ngày 26/02/2021, Ủy ban nhân dân huyện Chợ Gạo tổ chức hội nghị triển khai Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 cho 250 đại biểu đại diện Thường trực Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân, lãnh đạo các phòng, ban ngành đoàn thể huyện, Thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện, Báo cáo viên pháp luật huyện; lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Trưởng Công an, Công chức Văn hóa - Xã hội, Văn phòng - Thống kê, Tư pháp - Hộ tịch 18 xã, thị trấn.

Tại hội nghị các đại biểu được triển khai quán triệt, phổ biến các nội dung mới của Bộ luật Lao động và Nghị định số 135/2020/NĐ-CP ngày 18/11/2020 Quy định về tuổi nghỉ hưu; Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động.

Qua hội nghị nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm trong công tác quản lý Nhà nước về lao động của các phòng, ban ngành, đoàn thể huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. Đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật lao động của người lao động, người sử dụng lao động.

Được biết, sau hội nghị cấp huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn xây dựng Kế hoạch tổ chức triển khai, tuyên truyền nội dung Bộ luật đến cán bộ, công chức, các hội đoàn thể cơ sở để thực hiện.

Hoàng Long

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Album trang chủ Album trang chủ

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết