Truy cập nội dung luôn

 

TÍCH CỰC HƯỞNG ỨNG CUỘC THI TÌM HIỂU PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC

Chi tiết tin

Chợ Gạo tổng thu ngân sách từ kinh tế địa phương 101,8 tỷ đồng, đạt 93,39% so dự toán tỉnh giao
11/10/2022

Ngày 11/10/2022, Ủy ban nhân dân huyện Chợ Gạo tổ chức Hội nghị sơ kết công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội 09 tháng và triển khai nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 2022. Chủ trì hội nghị ông Nguyễn Hồng Hữu, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện.

Trong 9 tháng đầu năm 2022, Ủy ban nhân dân huyện Chợ Gạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 ở những tháng đầu năm đã tác động, ảnh hưởng rất nhiều đến các lĩnh vực cũng như đời sống của người dân; nhưng dưới sự tập trung điều hành, quyết tâm của chính quyền từ huyện đến cơ sở nên kết quả thực hiện trên các lĩnh vực đạt khá; hầu hết các chỉ tiêu, nhiệm vụ thực hiện cơ bản đảm bảo tiến độ đề ra. Cụ thể như: tổng sản lượng lương thực có hạt thực hiện 7.537 tấn, đạt 124,37% kế hoạch, tăng 3,10% so cùng kỳ; giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp thực hiện 370 tỷ đồng (giá so sánh năm 2010), đạt 82,26% kế hoạch, tăng 28,6% so cùng kỳ; thành lập mới 43 doanh nghiệp, đạt 107,5% kế hoạch; tổng thu ngân sách từ kinh tế địa phương 101,8 tỷ đồng, đạt 93,39% so dự toán tỉnh giao đã điều chỉnh, tăng 20,23% so cùng kỳ; tổng chi trong cân đối ngân sách huyện 446 tỷ đồng, đạt 73,95% so dự toán; trong đó, chi đầu tư phát triển 37,4 tỷ đồng, đạt 101,95% dự toán, tăng 11,64% so cùng kỳ; tạo thêm việc làm cho 1.970 lao động, đạt 98,5% kế hoạch; dạy nghề cho 370 lao động nông thôn, đạt 123,3% kế hoạch; giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 1,37%, vượt 0,63% kế hoạch; sàng lọc trước sinh đạt 42,02% (chỉ tiêu giao 62%), sàng lọc sơ sinh đạt 79,53% (chỉ tiêu giao 88%); tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế (đến 30/9/2022) đạt 97,55% (tỉnh giao 97%); Giao quân đạt 100% chỉ tiêu tỉnh giao.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị ông Nguyễn Hồng Hữu - Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện nhấn mạnh các phòng, ban, ngành huyện và cơ sở phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế, những việc chưa thực hiện được trong 9 tháng; tăng cường các giải pháp, tích cực thực hiện phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển KT - XH năm 2022 đã đề ra, cụ thể trên các lĩnh vực như sau: thực hiện tốt công tác chuyển đổi tái cơ cấu ngành nông nghiệp đạt giá trị cao, phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; tập trung giải phóng mặt bằng các dự án lớn trên địa bàn huyện; đẩy nhanh thi công các công trình đầu tư công; phòng chống tội phạm, nhất là tệ nạn cho vay nặng lãi; tập trung thực hiện các chế độ chính sách và bảo trợ xã hội trong dịp Tết Nguyên đán 2023.

Hoàng Long

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Album trang chủ Album trang chủ

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết