Truy cập nội dung luôn

 

TÍCH CỰC HƯỞNG ỨNG CUỘC THI TÌM HIỂU PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC

Chi tiết tin

Chợ Gạo tổng kết hoạt động tín dụng chính sách năm 2022
20/02/2023

Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội huyện Chợ Gạo vừa tổ chức hội nghị tổng kết tín dụng chính sách năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Tham dự và chỉ đạo hội nghị có ông Cao Tấn Hưởng - Phó Chủ tịch UBND huyện Chợ Gạo.

Năm 2022, Ban đại diện HĐQTNHCSXH huyện đã chủ động bám sát Nghị quyết của Ban đại diện HĐQTNHCSXH tỉnh, chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện về nhiệm vụ công tác năm 2022, triển khai thông suốt hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn, kịp thời đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh của hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác. Đặc biệt, các chương trình phục hồi phát triền kinh tế - xã hội đã được triển khai rất kịp thời, công khai, minh bạch, đúng đối tượng thụ hưởng, phát huy hiệu quả cao, góp phần tích cực vào sự phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương sau đại dịch Covid-19.

Tổng nguồn vốn đến ngày 31/12/2022 là 371 tỷ đồng trong đó nguồn vốn cân đối từ Trung ương là 343,9 tỷ đồng, nguồn vốn nhận ủy thác đầu tư tại địa phương là 27 tỷ đồng. Doanh số cho vay là 127 tỷ đồng, doanh số thu nợ 70,4 tỷ đồng. Tổng dư nợ đến ngày 31/12/2022 là 370,9 tỷ đồng, đạt 99,99% kế hoạch được giao, tăng 56,6 tỷ đồng, tương đương tăng 18,01% so với đầu năm 2022.  Trong năm Phòng giao dịch đã thực hiện giải ngân trả lương khôi phục sản xuất sau khi bị tạm dừng hoạt động cho 3 lượt người sử dụng lao động số tiền 1,5 tỷ đồng, trả lương cho 440 lượt người lao động.

Phòng giao dịch NHCSXH huyện thực hiện hoàn thành 100% kế hoạch NHCSXH tỉnh giao theo Nghị quyết số 11/NQ-CP về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội với tổng số tiền 17,7 tỷ đồng trong đó chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm là 15,8 tỷ đồng; cho vay nhà ở xã hội 500 triệu đồng; cho học sinh, sinh viên vay mua máy tính 1 tỷ đồng; cho cơ sở giáo dục mầm non tư thục ngoài công lập vay 266 triệu đồng. Thực hiện Nghị định số 36/2022/NĐ-CP ngày 30/5/2022 của Chính phủ về hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay tại NHCSXH, Phòng giao dịch huyện đã thực hiện hỗ trợ lãi suất cho 3.691 khách hàng với số tiền trên 1 tỷ đồng.

Toàn huyện có 299 tổ tiết kiệm và vay vốn; chất lượng hoạt động của các tổ ngày càng nâng cao, không có tổ xếp loại yếu. Tỷ lệ nợ quá hạn chiếm 0,14%/tổng dư nợ.Trong năm 2022, tỷ lệ giao dịch tại xã về giải ngân đạt 92,45%, thu nợ đạt 94,61%, thu lãi đạt 96,54%.

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Cao Tấn Hưởng - Phó Chủ tịch UBND huyện Chợ Gạo, Trưởng Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đề nghị các thành viên tiếp tục triển khai thực hiện tốt các chính sách tín dụng theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh. Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tiếp tục hỗ trợ, hướng dẫn các xã, thị trấn triển khai các Chương trình tín dụng chính sách; tiếp tục tham mưu cho Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách huyện thực hiện các nhiệm vụ kế hoạch đề ra trong năm 2023; kịp thời đưa chính sách tín dụng đến các đối tượng thụ hưởng, phát huy hiệu quả nguồn vốn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện.

Tại hội nghị, Ngân hành chính sách xã hội tỉnh Tiền Giang khen thưởng cho 10 cá nhân, UBND huyện Chợ Gạo khen thưởng cho 5 tập thể và 25 cá nhân  đã có thành tích tiêu biểu trong thực hiện công tác tín dụng chính sách xã hội năm 2022.

Công Hưởng - Ngọc Xuyên

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Album trang chủ Album trang chủ

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết