Truy cập nội dung luôn

 

TÍCH CỰC HƯỞNG ỨNG CUỘC THI TÌM HIỂU PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC

Chi tiết tin

Chợ Gạo tổ chức tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2022
09/03/2023

Ngày 09/3/2023, Ủy ban nhân dân huyện Chợ Gạo tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2022 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Ông Nguyễn Hồng Hữu - Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Trong năm 2022, các phong trào thi đua yêu nước tiếp tục được triển khai quán triệt sâu rộng trong các tổ chức, cá nhân ở cơ quan, đơn vị và Nhân dân. UBND huyện tổ chức phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2022 ngay từ đầu năm để các cơ quan, ban ngành huyện, UBND các xã, thị trấn tổ chức thực hiện. Cùng với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp và sự đồng thuận của Nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội năm 2022 trên địa bàn huyện đã đạt được những kết quả quan trọng: sản xuất nông nghiệp ổn định, sản xuất công nghiệp tăng trưởng khá; hoạt động thương mại - dịch vụ, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ, xuất khẩu tăng trưởng tốt; thu hút đầu tư tăng gấp nhiều lần so với cùng kỳ; số doanh nghiệp thành lập mới đạt cao; lĩnh vực an sinh xã hội tiếp tục được đảm bảo, tình hình phạm tội về trật tự xã hội được kiềm giảm so với năm trước.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở được quan tâm thường xuyên, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, sát tình hình thực tiễn phong trào, tổ chức thực hiện đạt nhiều kết quả trên các lĩnh vực. Chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức phát động phong trào thi đua ngay từ đầu năm. Các chỉ tiêu thi đua huyện giao cho xã, thị trấn đều được triển khai thực hiện đồng bộ. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tập trung phát động chuyên đề thi đua theo sự chỉ đạo của UBND huyện, đã chủ động phát động các phong trào thi đua ngay từ đầu năm. Nội dung thi đua bám sát tình hình thực tế, phù hợp, có tính khả thi và có nhiều đổi mới, biện pháp tổ chức khoa học hơn, đổi mới hình thức, tạo được động lực, năng động sáng tạo cho mỗi cá nhân, tập thể và Nhân dân tham gia thực hiện các phong trào thi đua các cấp phát động.

Dịp này UBND huyện trao tặng Giấy khen cho 36 tập thể hoàn thành xuất sắc phong trào thi đua yêu nước và tặng Giấy khen cho 8 tập thể và 03 cá nhân hoàn thành xuất sắc Chuyên đề “Quy chế dân chủ ở cơ sở - Dân vận khéo, Dân vận chính quyền” năm 2022 và Chuyền đề “Đẩy mạnh cải cách hành chính” năm 2022.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Nguyễn Hồng Hữu - Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đề nghị các cơ quan, chuyên môn ban ngành huyện, UBND các xã, thị trấn khắc phục kịp thời những tồn tại, hạn chế để có giải pháp chỉ đạo, quyết tâm thực hiện hoàn thành và vượt các chỉ tiêu tỉnh giao năm 2023; tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan, ban ngành, xã - thị trấn trong thực hiện các chỉ tiêu, chuyên đề thi đua; tuyên truyền phổ biến nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về công tác thi đua, khen thưởng, tích cực tham gia thực hiện các phong trào thi đua do các cấp phát động. Đặc biệt ông đề nghị Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện (kể cả cơ quan ngành dọc đóng trên địa bàn huyện), Chủ tịch UBND xã, thị trấn chịu trách nhiệm công tác thi đua.

Hải Đăng

 

Tương phản
Đánh giá bài viết(4.0/5)

Album trang chủ Album trang chủ

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết