Truy cập nội dung luôn

 

TÍCH CỰC HƯỞNG ỨNG CUỘC THI TÌM HIỂU PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC

Chi tiết tin

Chợ Gạo tổ chức Tọa đàm “Tư tưởng Hồ Chí Minh về Mặt trận dân tộc thống nhất”
27/12/2021

Chiều ngày 24/12/2021, tại Nhà văn hóa xã Tân Thuận Bình, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tiền Giang phối hợp Đảng ủy xã Tân Thuận Bình tổ chức Tọa đàm “Tư tưởng Hồ Chí Minh về Mặt trận dân tộc thống nhất”. Tham dự buổi Tọa đàm có ông Huỳnh Văn Hải - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Tiền Giang.

Qua từng giai đoạn cách mạng khác nhau, với nhiều tên gọi khác nhau, nhưng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam luôn phát huy, tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây cũng như trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam hiện nay. Đến nay, hệ thống tổ chức thành viên của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh lên tới 2.351 tổ chức và có 6.255 Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam. Ủy ban MTTQ tỉnh Tiền Giang đã vận dụng Tư tưởng HCM trong công tác chăm lo, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc tại cơ quan gắn với nhiệm vụ chuyên môn, cụ thể là hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, qua công tác tuyên truyền vận động của MTTQ các cấp, nhất là Ban công tác mặt trận các ấp, khu phố, cùng sự đồng thuận của Nhân dân, đến nay toàn tỉnh có 124/143 xã đạt chuẩn NTM, tỷ lệ 86,71%; có 22 xã đạt NTM nâng cao, tỷ lệ 15,38%; 3/8 huyện; 3/3 thị xã, thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. Năm 2021, từ các nguồn Quỹ vận động được đạt 406,022 tỷ đồng, đã hỗ trợ Quỹ phòng chống dịch bệnh Covid-19, thực hiện chương trình an sinh xã hội hỗ trợ cho các hộ nghèo, cận nghèo.

Vận dụng thực tiễn tư tưởng Hồ Chí Minh tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh tại Đảng ủy xã Tân Thuận Bình đã nêu cao tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị hàng năm, phát huy sức mạnh to lớn của Nhân dân xây dựng thành công xã NTM nâng cao. Cụ thể tập trung các nguồn lực huy động Nhân dân nâng cấp mở rộng; 100% các tuyến đường đều được nhựa hóa, bê tông hóa đảm bảo cho nhu cầu đi lại của người dân; nhà ở đạt chuẩn Bộ Xây dựng vượt 15,7% so với yêu cầu của tiêu chí xã NTM nâng cao, tỉ lệ hộ nghèo giảm từ 3% năm 2018 xuống còn 1,52% năm 2021; tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 98,5% dân số. Thu nhập bình quân đầu người đạt 62,3 triệu đồng/năm.

Thông qua Tọa đàm, là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên hiểu rõ hơn về tư tưởng Hồ Chí Minh về Mặt trận dân tộc thống nhất, tiếp tục vận dụng và phát triển sáng tạo những định hướng tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, gắn với thực hiện Quy chế dân chủ góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh.

Công Hưởng - An Khương

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Album trang chủ Album trang chủ

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết