Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử UBND Huyện Chợ Gạo

Chi tiết tin

Chợ Gạo tổ chức tập huấn nghiệp vụ chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội
29/04/2022

Ngày 29/4/2022, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh phối hợp Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Chợ Gạo tổ chức tập huấn nghiệp vụ chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội cho thành viên Hội đồng xác định mức độ khuyết tật 18 xã, thị trấn.

Tại lớp tập huấn, các đại biểu được triển khai, hướng dẫn Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2022 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội; Nghị quyết số 08/2021/NQ-HĐND ngày 17/9/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh; Thông tư số 02/2021/TT-BLĐTBXH ngày 24/6/2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2022 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội; Thông tư số 01/2021/TT-BLĐTBXH ngày 02/01/2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về việc xác định mức độ khuyết tật do Hội đồng xác định mức độ khuyết tật thực hiện.

Đồng thời các đại biểu còn được hướng dẫn thực hiện các tờ khai đề nghị liên quan đến trợ giúp xã hội; các biểu mẫu thống kê thực hiện trợ giúp xã hội; hướng dẫn lập hồ sơ trợ giúp xã hội.

Hải Đăng

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Album trang chủ Album trang chủ

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết