Truy cập nội dung luôn

 

TÍCH CỰC HƯỞNG ỨNG CUỘC THI TÌM HIỂU PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC

Chi tiết tin

Chợ Gạo tổ chức tập huấn công tác xử lý vi phạm hành chính
28/04/2021

Trong 02 ngày 27 và 28/4/2021, Ủy ban nhân dân huyện Chợ Gạo tổ chức tập huấn công tác xử lý vi phạm hành chính; theo dõi thi hành pháp luật và kỹ năng soạn thảo văn bản cho lãnh đạo và chuyên viên các cơ quan chuyên môn trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện; lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân, Công an, Công chức Văn phòng - Thống kê, Tư pháp - Hộ tịch, Địa chính - Xây dựng - Nông nghiệp - Đô thị 18 xã, thị trấn.

Trong thời gian tập huấn, các đại biểu được quán triệt một số văn bản quy phạm pháp luật về công tác xử lý vi phạm hành chính như: Nghị định số 81/2013/NĐ-CP của Chính phủ, Nghị định số 97/2017/NĐ-CP của Chính phủ, Nghị định số 75/2019/NĐ-CP của Chính phủ, Nghị định số 91/2019/NĐ-CP của Chính phủ, Nghị định số 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ, Thông tư số 29/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính…. Đồng thời được hướng dẫn trình tự thủ tục kiểm tra xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; một số nội dung cụ thể về công tác xử phạt vi phạm hành chính, công tác theo dõi thi hành pháp luật; kỹ năng nghiệp vụ giải quyết bồi thường hỗ trợ, hướng dẫn người bị thiệt hại yêu cầu bồi thường và các biểu mẫu liên quan đến công tác xử lý vi phạm hành chính.

Hoàng Long

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Album trang chủ Album trang chủ

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết