Truy cập nội dung luôn

 

TÍCH CỰC HƯỞNG ỨNG CUỘC THI TÌM HIỂU PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC

Chi tiết tin

Chợ Gạo tổ chức Mít tinh, diễu hành hưởng ứng “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - ngày 09 tháng 11”
08/11/2017

Ngày 08/11/2017, Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện Chợ Gạo tổ chức Mít tinh, diễu hành hưởng ứng “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - ngày 09 tháng 11” có hơn 600 đại biểu đại diện các ban ngành đoàn thể huyện, Nhân dân và học sinh trên địa bàn huyện tham dự.

Với chủ đề: “Tiếp tục hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và đổi mới sáng tạo; nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, cải cách hành chính, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn để đồng hành cùng người dân và doanh nghiệp”, Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2017 tập trung vào các nội dung trọng tâm là công tác hoàn thiện thể chế; công tác tổ chức thi hành pháp luật nhằm khẳng định vị trí, vai trò, ý nghĩa của Ngày Pháp luật và vai trò của pháp luật trong đời sống xã hội; giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người; tăng cường sự đồng thuận trong xã hội, tạo niềm tin và huy động đóng góp của nhân dân vào sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước.

Sau mít tinh, các đại biểu chia thành 03 đoàn diễu hành từ Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện theo đường Quốc lộ 50 cũ về hướng Cầu Bình Phan; từ Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện theo đường Dương Khuy hướng về Quốc lộ 50 mới; từ Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện theo đường Quốc lộ 50 cũ hướng về Ngã năm vòng xoay Long Bình Điền nhằm cổ vũ, khuyến khích các cơ quan, tổ chức và Nhân dân tôn trọng, nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp và pháp luật.

Hoàng Long

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Album trang chủ Album trang chủ

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết