Truy cập nội dung luôn

 

TÍCH CỰC HƯỞNG ỨNG CUỘC THI TÌM HIỂU PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC

Chi tiết tin

Chợ Gạo tổ chức Mít tinh, diễu hành hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2019
07/11/2019

Ngày 07/11/2019, Ủy ban nhân dân huyện Chợ Gạo tổ chức Mít tinh, diễu hành hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2019. Tham dự và chỉ đạo mít tinh có ông Lê Văn Mỹ - Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện.

Tại buổi mít tinh hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2019, ông Lê Văn Mỹ - Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đề nghị các phòng, ban ngành đoàn thể huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, các trường học đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật với nhiều hình thức nhằm đạt hiệu quả, sát với tình hình thực tế ở cơ sở. Tiếp tục thực hiện kế hoạch tổ chức “Ngày Pháp luật” tại cơ quan, ngành, địa phương mình, bằng rất nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng và sáng tạo với nhiều mô hình như: Mô hình sinh hoạt “Ngày pháp luật lồng ghép góp vốn xoay vòng”;  Mô hình sinh hoạt “Ngày pháp luật lồng ghép sinh hoạt đờn ca tài tử”; Mô hình sinh hoạt “Ngày pháp luật lồng ghép sinh hoạt dưới cờ” ở các trường học; Mô hình sinh hoạt “Ngày pháp luật lồng ghép hội thảo chuyển giao khoa học kỹ thuật”; Mô hình sinh hoạt “Ngày pháp luật lồng ghép sinh hoạt văn nghệ vầng trăng tri âm”; Mô hình sinh hoạt “Ngày pháp luật lồng ghép sinh hoạt cơ sở thờ tự”.

Sau mít tinh, các đại biểu chia thành 03 đoàn diễu hành với nhiều khẩu hiệu kêu gọi toàn thể nhân dân trên địa bàn huyện tích cực hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Ngọc Trí

 

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Album trang chủ Album trang chủ

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết