Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử UBND Huyện Chợ Gạo

Chi tiết tin

Chợ Gạo tổ chức lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý
12/09/2022

Từ ngày 12/9/2022 đến ngày 15/9/2022, Huyện ủy Chợ Gạo tổ chức lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho 116 cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý (đối tượng 4) năm 2022.

Tại lớp bồi dưỡng, cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý (đối tượng 4) sẽ được quán triệt 8 chuyên đề gồm: những giá trị bền vững của Chủ nghĩa Mác-Lênin trong thời đại ngày nay; hệ thống chính trị ở cơ sở với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; xây dựng chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng trong giai đoạn hiện nay; xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; chiến lược bảo vệ Tổ Quốc trong tình hình mới; xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam trong giai đoạn mới; những nội dung trọng tâm trong Nghị quyết Đại hội XI của Đảng bộ tỉnh Tiền Giang, nhiệm kỳ 2020-2025. Trách nhiệm và nghĩa vụ của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Chợ Gạo trong việc đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đi vào cuộc sống; tình hình kinh tế - xã hội của huyện trong năm 2022, phương hướng phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và định hướng đến năm 2025.

Qua lớp bồi dưỡng, cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý (đối tượng 4) thể hiện rõ nhận thức, cập nhật kiến thức qua các bài thu hoạch thể hiện quyết tâm chính trị, nâng cao trình độ, năng lực công tác, có thêm cơ sở lý luận khoa học, thực tiễn công tác ứng dụng thành công trong quá trình lãnh đạo quản lý.

Hải Đăng

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Album trang chủ Album trang chủ

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết