Truy cập nội dung luôn

 

TÍCH CỰC HƯỞNG ỨNG CUỘC THI TÌM HIỂU PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC

Chi tiết tin

Chợ Gạo tổ chức Lễ Mít tinh, diễu hành hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2018
07/11/2018

Ngày 07/11/2018, Ủy ban nhân dân huyện Chợ Gạo tổ chức Lễ Mít tinh, diễu hành hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2018. Tham dự và chỉ đạo lễ mít tinh có ông Phạm Văn Chính - Phó Giám đốc Sở Tư pháp, bà Nguyễn Thị Tiếp - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện.

Ngày Pháp luật 2018 có chủ đề: “Nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, thực thi, bảo vệ pháp luật, ý thức tuân thủ pháp luật, góp phần xây dựng Nhà nước liêm chính, hành động, kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả; xã hội dân chủ, công bằng, văn minh” có ý nghĩa rất quan trọng, vừa là sự tiếp nối đợt sinh hoạt chính trị - pháp lý sâu rộng nêu trên, đồng thời cũng góp phần tích cực trong việc phát huy giá trị, hiệu lực, hiệu quả của Hiến pháp và pháp luật để đưa các quy định của Hiến pháp và pháp luật đi vào cuộc sống.

Để Ngày Pháp luật được triển khai đồng bộ, đạt hiệu quả thiết thực, Ủy ban nhân dân huyện đã có văn bản chỉ đạo các phòng, ban ngành đoàn thể huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, các trường học về nội dung, hình thức tổ chức Ngày Pháp luật năm 2018, triển khai thực hiện thiết thực, hiệu quả, sát với tình hình  thực tế ở cơ sở. Đến nay, hầu hết các phòng, ban ngành đoàn thể huyện, UBND các xã, thị trấn và 55 trường học trên địa bàn huyện đã ban hành, thực hiện kế hoạch tổ chức “Ngày Pháp luật” tại cơ quan, ngành, địa phương mình, bằng rất nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng và sáng tạo với nhiều mô hình như: Mô hình sinh hoạt “Ngày pháp luật lồng ghép góp vốn xoay vòng”;  Mô hình sinh hoạt “Ngày pháp luật lồng ghép sinh hoạt đờn ca tài tử”; Mô hình sinh hoạt “Ngày pháp luật lồng ghép sinh hoạt dưới cờ” ở các trường học; Mô hình sinh hoạt “Ngày pháp luật lồng ghép hội thảo chuyển giao khoa học kỹ thuật”; Mô hình sinh hoạt “Ngày pháp luật lồng ghép sinh hoạt văn nghệ vầng trăng tri âm”; Mô hình sinh hoạt “Ngày pháp luật lồng ghép sinh hoạt cơ sở thờ tự”.

Sau lễ mít tinh, các đại biểu diễu hành với nhiều khẩu hiệu kêu gọi toàn thể nhân dân trên địa bàn huyện hãy tích hưởng ứng “Ngày Pháp luật Việt Nam” bằng những hành động thiết thực, phù hợp với khả năng, điều kiện của mình để góp phần xây dựng xã hội ngày càng phát triển, tiến bộ và văn minh - hướng đến xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Ngọc Trí

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Album trang chủ Album trang chủ

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết