Truy cập nội dung luôn

 

TÍCH CỰC HƯỞNG ỨNG CUỘC THI TÌM HIỂU PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC

Chi tiết tin

Chợ Gạo tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai kế hoạch, tập huấn lấy ý kiến người dân về việc đề nghị công nhận huyện Chợ Gạo đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020
08/05/2020

Ngày 08/5/2020, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tiền Giang phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Chợ Gạo tổ chức họp trực tuyến với 20 điểm cầu triển khai kế hoạch, tập huấn lấy ý kiến người dân về việc đề nghị công nhận huyện Chợ Gạo đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

Tại hội nghị, ông Huỳnh Thanh Hải - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tiền Giang triển khai kế hoạch tổ chức lấy ý kiến người dân về việc đề nghị công nhận huyện Chợ Gạo đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020; hướng dẫn quy trình và các biểu mẫu tổ chức lấy ý kiến người dân. Việc lấy ý người dân xây dựng nông thôn mới phải đảm bảo tính khách quan, trung thực, đúng quy trình hướng dẫn của Trung ương nhằm khẳng định vai trò chủ thể của Nhân dân trong xây dựng nông thôn mới.

Theo kế hoạch đến ngày 15/5/2020 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, thị trấn phải hoàn thành công tác lấy ý kiến người dân về việc đề nghị công nhận huyện Chợ Gạo đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

Hoàng Long

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Album trang chủ Album trang chủ

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết