Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử UBND Huyện Chợ Gạo

Chi tiết tin

Chợ Gạo tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 78/2002/NĐ-CP của Chính phủ
01/08/2022

Ngày 29/7/2022, UBND huyện Chợ Gạo đã tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 78/2002/NĐ-CP của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác. Ông Cao Tấn Hưởng - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Chợ Gạo, Trưởng Ban Đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện chủ trì hội nghị.

Trong 20 năm thực hiện tín dụng chính sách theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2002 của Chính phủ, Phòng Giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện Chợ Gạo đã tập trung nguồn lực cho 68.192 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác vay với doanh số trên 977 tỷ đồng, doanh số thu nợ đạt 649,2 tỷ đồng. Tổng dư nợ 12 chương trình tín dụng chính sách đến ngày 30 tháng 6 năm 2022 đạt 342,5 tỷ đồng, tăng 326 tỷ đồng, gấp 20,57 lần so với dư nợ khi thành lập, tốc độ tăng trưởng bình quân mỗi năm là 16,3% với 10.419 hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác đang vay vốn, dư nợ bình quân là 32 triệu đồng/khách hàng, tăng 28 triệu đồng/khách hàng so với khi thành lập, trong đó dư nợ bình quân chương trình cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo vay là 33 triệu đồng/hộ, tăng 30 triệu đồng/hộ so với khi thành lập.

Nguồn vốn tín dụng chính sách đã được đầu tư đến 100% xã, thị trấn, tạo điều kiện cho người nghèo và các đối tượng chính sách có nhu cầu, đủ điều kiện được tiếp cận với đồng vốn tín dụng chính sách một cách thuận lợi, kịp thời, giúp cho 19.258 lượt hộ nghèo được vay vốn, góp phần giúp cho trên 4.000 hộ thoát nghèo, thu hút tạo việc làm cho trên 8.710 lao động, giúp cho 12.098 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập; hỗ trợ xây mới và cải tạo 20.231 công trình nước sạch vệ sinh môi trường ở nông thôn; hỗ trợ xây dựng 1.070 ngôi nhà ở cho hộ nghèo.

Dịp này, để ghi nhân sự đóng góp của tập thể và cá nhân có nhiều đóng góp trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 78/2002/NĐ-CP của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác, 46 tập thể và cá nhân được Tổng giám đốc Ngân hành chính sách xã hội, Ủy ban nhân dân huyện khen thưởng.

Công Hưởng - Ngọc Xuyên

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Album trang chủ Album trang chủ

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết