Truy cập nội dung luôn

 

TÍCH CỰC HƯỞNG ỨNG CUỘC THI TÌM HIỂU PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC

Chi tiết tin

Chợ Gạo tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác xử lý vi phạm hành chính, công tác theo dõi thi hành pháp luật; công tác ban hành văn bản quy phạm pháp luật; công tác bồi thường Nhà nước
21/04/2022

Ngày 21/4/2022, Ủy ban nhân dân huyện Chợ Gạo tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác xử lý vi phạm hành chính, công tác theo dõi thi hành pháp luật; công tác ban hành văn bản quy phạm pháp luật; công tác bồi thường Nhà nước.

Tại lớp tập huấn các đại biểu được triển khai kiến thức, nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính; tập trung vào những nội dung mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính (đã được sửa đổi, bổ sung); nghiệp vụ về công tác ban hành văn bản quy phạm pháp luật; công tác bồi thường Nhà nước; tập trung vào những nội dung mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020; Luật Trách nhiệm bồi thường nhà nước và Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Kỹ năng, nghiệp vụ theo dõi thi hành pháp luật; công tác theo dõi thi hành pháp luật trọng tâm, chuyên đề năm 2022.

Qua lớp tập huấn nhằm giúp các phòng, ban chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện; Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn cập nhật, nắm vững các quy định của pháp luật và nghiệp vụ thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, công tác theo dõi thi hành pháp luật; công tác ban hành văn bản quy phạm pháp luật và công tác bồi thường Nhà nước; đặc biệt là các quy định mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các Nghị định quy định chi tiết thi hành. Đồng thời là dịp để trao đổi kinh nghiệm, góp phần giải quyết những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, công tác theo dõi thi hành pháp luật; công tác ban hành văn bản quy phạm pháp luật và công tác bồi thường nhà nước. Qua đó góp phần đáp ứng yêu cầu quản lý và nâng cao hiệu quả công tác xử lý vi phạm hành chính, công tác theo dõi thi hành pháp luật; công tác ban hành văn bản quy phạm pháp luật; công tác bồi thường Nhà nước trên địa bàn huyện.

Hải Đăng

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Album trang chủ Album trang chủ

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết