Truy cập nội dung luôn

 

TÍCH CỰC HƯỞNG ỨNG CUỘC THI TÌM HIỂU PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC

Chi tiết tin

Chợ Gạo tổ chức bồi dưỡng lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ công tác Đoàn - Hội năm 2022
02/11/2022

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện vừa phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ công tác Đoàn - Hội năm 2022, cho 60 học viên là Bí thư, Phó Bí thư chi đoàn trực thuộc Đoàn cơ sở.

Trong thời gian 02 ngày các học viên được truyền đạt các nội dung về: Lý luận chung về Chủ nghĩa Mác Lênin - Tư tưởng Hồ Chí Minh; kỹ năng cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên về Luật Thanh niên và Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030; triển khai BHXH toàn dân, truyền thông, vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, BHYT hộ gia đình; kỹ năng đoàn kết tập hợp thanh niên, kỹ năng thực hành xã hội, trang bị kiến thức khởi nghiệp cho thanh niên và tuyên truyền, giáo dục giới tính, sức khỏe sinh sản cho thanh niên.

Thông qua lớp tập huấn nhằm quán triệt quan điểm, chủ trương cấp trên và triển khai thực hiện các văn bản mới có liên quan đến công tác của chi đoàn, chi hội địa bàn dân cư, nâng cao năng lực của cán bộ tham mưu giúp cấp ủy về công tác vận động quần chúng, nâng cao hiệu quả hoạt động của Đoàn, Hội cơ sở, đồng thời trang bị cho đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội những cơ sở lý luận, kinh nghiệm thực tiễn, những quan điểm của Đảng về công tác Đoàn, Hội trong giai đoạn hiện nay, đáp ứng yêu cầu công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong thời kỳ mới.

Quốc Việt - Khánh An

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Album trang chủ Album trang chủ

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết