Truy cập nội dung luôn

 

TÍCH CỰC HƯỞNG ỨNG CUỘC THI TÌM HIỂU PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC

Chi tiết tin

Chợ Gạo tổ chức Đại hội Hội khuyến học huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026
18/12/2021

Ngày 17/12/2021, Chợ Gạo tổ chức Đại hội Hội khuyến học huyện lần thứ 5 nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tham dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội có ông Nguyễn Văn Vững - Phó Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Tiền Giang, ông Huỳnh Văn Minh - Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, kiêm Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, ông Nguyễn Văn Nhỏ - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện.

Trong nhiệm kỳ qua, Hội khuyến học huyện Chợ Gạo phối hợp với các ngành, các đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các cá nhân, các tổ chức tham gia công tác khuyến học nhằm thực hiện chủ trương của Đảng về xã hội hóa giáo dục, xây dựng xã hội học tập với 5.669 cuộc, với 124.716 lượt người tham gia, xây dựng, củng cố và phát triển tổ chức, hội viên với 11.600 hội viên sinh hoạt 214 chi hội trực thuộc 19 tổ chức hội cơ sở. Đặc biệt xây dựng và phát triển Quỹ khuyến học huyện hơn 3,5 tỷ đồng. Qua đó, đã trợ cấp cho các đối tượng là học sinh có hoàn cảnh khó khăn là 505 suất, với tổng số tiền trị giá hơn 400 triệu đồng; tặng quà, dụng cụ học tập cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trị giá 938 triệu đồng; xây dựng 07 mái ấm khuyến học trị giá 140 triệu đồng và 06 nhà tình thương 210 triệu đồng.

Đối với hội cấp cơ sở đã vận động đóng góp được 8,9 tỷ đồng (kể cả tiền mặt và hiện vật), đã tổ chức trợ cấp 3.018 suất cho học sinh, sinh viên tổng số tiền là 8,8 tỷ đồng đã góp phần chăm lo cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

Việc vận động xây dựng và phát triển 04 mô hình học tập là một trong những hoạt động trọng tâm của công tác khuyến học, nhằm thu hút các thành viên trong xã hội tham gia vào việc học tập. Qua đó, toàn huyện đã công nhận 39.128 gia đình học tập; 65 dòng họ học tập; 87 cộng đồng học tập; 47 đơn vị học tập. Trong đó cấp huyện có 38 gia đình học tập tiêu biểu; 15 dòng họ học tập tiêu biểu; 20 đơn vị học tập tiêu biểu; 19 cộng đồng học tập tiêu biểu.

Đại hội đã bầu tín nhiệm 25 thành viên vào Ban Chấp hành Hội Khuyến học huyện lần thứ 5 nhiệm kỳ 2021 - 2026, trong đó bà Nguyễn Thị Tiếp được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội Khuyến học huyện lần thứ 5 nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Dịp này, Hội Khuyến học tỉnh Tiền Giang, Ủy ban nhân dân huyện trao tặng Giấy khen cho các tập thể và cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác hội nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Hoàng Long

Tương phản
Đánh giá bài viết(5.0/5)

Album trang chủ Album trang chủ

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết