Truy cập nội dung luôn

 

TÍCH CỰC HƯỞNG ỨNG CUỘC THI TÌM HIỂU PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC

Chi tiết tin

Chợ Gạo thực hiện Ngày chuyển đổi số 10/10
11/10/2022

 

            Thực hiện Kế hoạch số 295/KH-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về triển khai thực hiện Ngày Chuyển đổi số quốc gia, Ngày Chuyển đổi số tỉnh Tiền Giang năm 2022, Ủy ban nhân dân huyện Chợ Gạo xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Ngày Chuyển đổi số quốc gia, Ngày chuyển đổi số tỉnh Tiền Giang trên địa bàn huyện Chợ Gạo năm 2022.

            Đây là hoạt động nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và người dân, doanh nghiệp về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của chuyển đổi số đối với cuộc sống nói riêng của mỗi người và sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nói chung của tỉnh. Công tác chuyển đổi số để giúp giải quyết các vấn đề của cuộc sống. Chuyển đổi số không phải là thêm một việc mới, mà chuyển đổi số là thêm một cách làm mới cho những việc hiện tại.

            Chủ đề của Ngày Chuyển đổi số tỉnh Tiền Giang năm 2022 là “Chuyển đổi số giải quyết các vấn đề của xã hội vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân”. Theo đó, các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số tỉnh Tiền Giang trên địa bàn huyện Chợ Gạo năm 2022 tập trung vào phát động các sáng kiến mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, thúc đẩy, quảng bá toàn dân tăng cường sử dụng các sản phẩm, dịch vụ số, thúc đẩy phổ cập kỹ năng số, làm cho người dân được thụ hưởng các kết quả do chuyển đổi số mang lại.

          Thực hiện kế hoạch này, huyện đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia, Ngày Chuyển đổi số tỉnh Tiền Giang năm 2022 trên địa bàn huyện. Hình thức tuyên truyền tập trung trên các phương tiện thông tin đại chúng; tuyên truyền trên trang thông tin điện tử của huyện; Truyền thông qua hệ thống thông tin cơ sở như tổ chức tuyên truyền thông qua các bảng tin công cộng bao gồm cả bảng tin điện tử; Tuyên truyền qua các hoạt động như sử dụng dịch vụ SMS trong thực hiện tuyên truyền về Ngày Chuyển đổi số Quốc gia, Ngày Chuyển đổi số tỉnh Tiền Giang năm 2022, lồng ghép công tác tuyên truyền về Ngày Chuyển đổi số Quốc gia, Ngày Chuyển đổi số tỉnh Tiền Giang năm 2022 trong việc giảng dạy, học tập tại cơ sở giáo dục.

           Ngoài ra, các phòng, ban ngành, đoàn thể huyện, UBND các xã- thị trấn xây dựng kế hoạch tổ chức phát động các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi sốquốc gia, Ngày Chuyển đổi số tỉnh Tiền Giang trên địa bàn huyện Chợ Gạo trong đó chú trọng tuyên truyền về Ngày Chuyển đổi số quốc gia, Ngày Chuyển đổi số tỉnh Tiền Giang;  tổ chức chiến dịch ra quân phổ biến, hướng dẫn, hỗ trợ người dân sử dụng các sản phẩm, dịch vụ số (nhất là đối với lực lượng học sinh trung học cơ sở trở lên): sử dụng dịch vụ công trực tuyến; cài đặt và sử dụng các chức năng trên ứng dụng TienGiangS; sử dụng sàn thương mại điện tử Postmart, Voso, sàn giao dịch điện tử tỉnh Tiền Giang; cài đặt, sử dụng Viettel Money, VNPT Money, Mobile Money,…; treo băng rôn, khẩu hiệu chào mừng Ngày Chuyển đổi số quốc gia, Ngày Chuyển đổi số tỉnh Tiền Giang phù hợp với quy định của pháp luật; đẩy mạnh triển khai ứng dụng thanh toán không dùng tiền mặt, triển khai dịch vụ hóa đơn điện tử, biên lai điện tử, hợp đồng điện tử, thực hiện nhiệm vụ (tặng quà, khuyến mãi) thúc đẩy mua sắm trực tuyến tại các sàn thương mại điện tử tỉnh Tiền Giang, Voso, PostMart; Cập nhật thông tin về chuyển đổi số của ngành, lĩnh vực quản lý, hiển thị bộ nhận diện, biểu trưng của Ngày Chuyển đổi số quốc gia. Thực hiện tuyên truyền về Ngày Chuyển đổi số của đơn vị qua hình thức tạo banner và treo băng rôn tại cơ quan, đơn vị với khẩu hiệu "Hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số 10/10, tỉnh Tiền Giang quyết tâm hành động vì một xã hội số".

Ngọc Xuyên

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Album trang chủ Album trang chủ

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết