Truy cập nội dung luôn

 

TÍCH CỰC HƯỞNG ỨNG CUỘC THI TÌM HIỂU PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC

Chi tiết tin

Chợ Gạo tập huấn hướng dẫn thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu lĩnh vực ngành nông nghiệp phụ trách
21/03/2023

Chiều ngày 17/3/2023, Phòng NN&PTNT huyện Chợ Gạo tổ chức tập huấn hướng dẫn thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu lĩnh vực ngành nông nghiệp phụ trách và điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét công nhận, công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu cho 70 đại biểu đại diện các ngành chuyên môn huyện, lãnh đạo Ủy ban nhân dân 18 xã; Công chức xã phụ trách các tiêu chí, chỉ tiêu nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu lĩnh vực ngành nông nghiệp; Giám đốc các Hợp tác xã thực hiện tiêu chí 13 Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn.

Tại buổi tập huấn, cán bộ Chi cục Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn về quy định, điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét công nhận, công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu (theo Quyết định 18/2022/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ); hướng dẫn đánh giá, thẩm tra, thẩm định các tiêu chí, chỉ tiêu của Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu các cấp giai đoạn 2023-2025 đối với lĩnh vực ngành nông nghiệp; hướng dẫn giải quyết những vướng mắc, khó khăn trong đánh giá, thẩm tra, thẩm định các tiêu chí, chỉ tiêu do ngành nông nghiệp phụ trách.

Qua tập huấn nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho xã trong quá trình tổ chức thực hiện đánh giá, thẩm tra, thẩm định các tiêu chí, chỉ tiêu của Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2023-2025 đối với lĩnh vực ngành nông nghiệp được phân công phụ trách.

Ngọc Duyên

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Album trang chủ Album trang chủ

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết