Truy cập nội dung luôn

 

TÍCH CỰC HƯỞNG ỨNG CUỘC THI TÌM HIỂU PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC

Chi tiết tin

Chợ Gạo sơ kết 1 năm thực hiện Quyết định 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ gắn với tổng kết cao điểm tổng rà soát, kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
14/04/2023

Ngày 12/4/2023, Chợ Gạo sơ kết 1 năm thực hiện Quyết định 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ gắn với tổng kết cao điểm tổng rà soát, kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Ông Nguyễn Hồng Hữu - Chủ tịch UBND huyện dự và chỉ đạo hội nghị.

Thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng về dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến 2030” (gọi tắt là Đề án 06/CP) ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ, từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2022, Công an huyện đã triển khai thực hiện các thủ tục hành chính thiết yếu ưu tiên tiện ích nhằm tích hợp chia sẻ dữ liệu, với tổng số: 5.463 hồ sơ dịch vụ công, đã cấp: 160.132 thẻ và 26.806 tài khoản định danh điện tử .

Công an huyện chủ động kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo các Đội nghiệp vụ có liên quan, Công an xã, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện công tác tổng rà soát, kiểm tra an toàn PCCC và CNCH đối với các cơ sở thuộc diện quản lý theo phân cấp trên địa bàn huyện. Tính đến ngày 10/12/2022, Công an từ huyện đến xã đã kiểm tra 680 cơ sở (đạt 100%), trong đó Công an huyện kiểm tra 205 cơ sở, Công an xã, thị trấn kiểm tra 475 cơ sở. Qua kiểm tra, Công an huyện, Công an xã, thị trấn đã nhắc nhở, đề nghị khắc phục đối với 47 cơ quan, 61 cơ sở kinh doanh có thiếu sót trong công tác PCCC.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Nguyễn Hồng Hữu - Chủ tịch UBND huyện, Tổ trưởng Tổ công tác Đề án 06 huyện lưu ý, các cấp các ngành tiếp tục đẩy mạnh tổ chức triển khai và thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên về thực hiện Đề án; nhân rộng mô hình tiếp nhận 100% hồ sơ dịch vụ công trực tuyến trên lĩnh vực cư trú trên địa bàn huyện; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn cho cán bộ công chức, viên chức, các ban ngành, đoàn thể,…nắm bắt về thực hiện dịch vụ công trực tuyến và tải app kích hoạt định danh điện tử làm cán bộ nồng cốt để tuyên truyền, hướng dẫn; Công an cơ sở tiếp tục làm tốt vai trò tham mưu cho chính quyền địa phương trong công tác tuyên truyền, thông báo rộng rãi qua Đài Truyền thanh; thông qua các cuộc họp dân, các diễn đàn lắng nghe ý kiến người dân, đặc biệt thông qua mạng internet đăng các bài viết, áp pích sinh động, dễ hiểu… để người dân hiểu, nhận thức đầy đủ về lợi ích, hiệu quả của việc thực hiện các thủ tục đăng ký cư trú, cấp Căn cước công dân qua dịch vụ công trực tuyến nhằm đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, bảo đảm liên thông, minh bạch, thuận lợi giải quyết thủ tục hành chính; phối hợp các cơ quan, ban ngành tiếp tục hoàn thiện dữ liệu dân cư bảo đảm “đúng”, “đủ”, “sạch”, “sống” góp phần hoàn thành cấp thẻ Căn cước công dân gắn chip điện tử cho công dân đủ điều kiện theo tiến độ đề ra; vận động, khuyến khích người dân đăng ký qua Cổng dịch vụ công để cán bộ kiểm tra, hướng dẫn hạn chế việc người dân phải đi lại cơ quan nhiều lần.

Tại hội nghị, UBND huyện Chợ Gạo khen thưởng cho 4 tập thể và 13 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác cấp căn cước công dân và định danh điện tử năm 2022; 03 tập thể và 01 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác lãm sạch dữ liệu đảm bảo: “Đúng, đủ, sạch, sống” năm 2022; 10 tập thể và 02 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác kiểm tra an toàn PCCC và CNCH năm 2022.

Ngọc Duyên

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Album trang chủ Album trang chủ

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết