Truy cập nội dung luôn

 

TÍCH CỰC HƯỞNG ỨNG CUỘC THI TÌM HIỂU PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC

Chi tiết tin

Chợ Gạo phát động chuyên đề thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính” năm 2023 trên địa bàn huyện Chợ Gạo
09/03/2023

Ủy ban nhân dân huyện Chợ Gạo vừa ban hành Kế hoạch phát động chuyên đề thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính” năm 2023 trên địa bàn huyện Chợ Gạo.

Chuyên đề thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính” năm 2023 trên địa bàn huyện Chợ Gạo tạo động lực, thúc đẩy các cơ quan, đơn vị triển khai và tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Huyện ủy về đẩy mạnh Cải cách hành chính, nâng cao các chỉ số cải cách hành chínhhuyện Chợ Gạo giai đoạn 2021 - 2025, Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước của huyện giai đoạn 2021 - 2030 và nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2023 trên địa bàn huyện. Đồng thời phát huy tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ, sự chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong cải cách hành chính, nhất là trong việc cung cấp dịch vụ hành chính công cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn huyện.

Đối tượng thi đua thực hiện chuyên đề là các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện; Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn (gọi tắt là đơn vị cấp xã).

Thời gian phát động chuyên đề thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính” bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 năm 2023 đếnngày 05 tháng 12 năm 2023. Nội dung thi đua tập trung vào các tiêu chuẩn trọng tâm, gồm Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính; Cải cách thể chế; Cải cách thủ tục hành chính;  Cải cách tổ chức bộ máy; Cải cách chế độ công vụ; Cải cách tài chính công; Xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số;

Các cơ quan, đơn vị cụ thể hóa Kế hoạch phát động chuyên đề thi đua của huyện. Thường xuyên tổ chức kiểm tra đối chiếu các nội dung và tiêu chuẩn thi đua, xác định rõ kết quả thực hiện của từng lĩnh vực. Cuối năm, xét chọn và khen thưởng kịp thời; đồng thời, đề nghị Ủy ban nhân dân huyện xét, khen thưởng cho các tập thể có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong thực hiện Chuyên đề thi đua này.

 

Ngọc Xuyên

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Album trang chủ Album trang chủ

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết