Truy cập nội dung luôn

 

TÍCH CỰC HƯỞNG ỨNG CUỘC THI TÌM HIỂU PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC

Chi tiết tin

Chợ Gạo nghiệm thu công trình kè Kênh Ngang và Cặp công viên huyện
13/03/2023

UBND huyện vừa tổ chức nghiệm thu đưa vào sử dụng công trình kè Kênh Ngang thuộc 02 xã Tân Thuận Bình, thị trấn Chợ Gạo và công trình kè cặp Công viên huyện.

Công trình kè Kênh Ngang có chiều dài tuyến 431 m, cao trình đỉnh kè +2,5, tường kè dùng cừ ván dự ứng lực W400A và W350 A đóng xen kẽ, gia cường bằng sàn giảm tải đặt trên hệ cọc ly tâm D350mm, thảm nhựa mặt đường dọc theo kè Kênh Ngang.

Công trình kè cặp Công viên huyện có chiều dài 107 m, cao trình đỉnh kè +2,2, tường kè dùng cừ ván dự ứng lực W400A và W350A đóng xen kẽ, gia cường bằng sàn giảm tải đặt trên hệ cọc ly tâm D350mm.

Hai công trình do UBND huyện Chợ Gạo làm chủ đầu tư được thực hiện từ nguồn vốn ngân sách 35,9 tỷ đồng. Công trình đưa vào sử dụng nhằm chống sạt lở bờ Kênh Ngang và bờ kênh Chợ Gạo đoạn cặp Công viên huyện, góp phần ổn định nền đường kết hợp chỉnh trang đô thị trong khu vực nội ô thị trấn, nhằm xây dựng đô thị văn minh, hiện đại, cảnh quang môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp, thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển.

Bình Yên

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Album trang chủ Album trang chủ

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết