Truy cập nội dung luôn

 

TÍCH CỰC HƯỞNG ỨNG CUỘC THI TÌM HIỂU PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC

Chi tiết tin

Chợ Gạo lấy ý kiến đề nghị công nhận xã Tân Thuận Bình, Trung Hòa đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021
21/11/2021

Mới đây, Chợ Gạo tổ chức họp thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng huyện Chợ Gạo đạt chuẩn huyện nông thôn mới để lấy ý kiến bỏ phiếu đề nghị xét công nhận xã Tân Thuận Bình, Trung Hòa đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021.

 Đến nay, 2 xã Tân Thuận Bình và Trung Hòa cơ bản đạt 18/18 tiêu chí theo Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới nâng cao. UBMTTQ huyện đã lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao tại 2 xã này,  có 11/11 câu hỏi, sau khi lấy ý kiến  sự hài lòng người dân đạt tỉ lệ  từ  96,88% đến 100%.

Tại cuộc họp thành viên Ban Chỉ đạo huyện thống nhất cao việc đề nghị tỉnh xét, công nhận xã Tân Thuận Bình, Trung Hòa đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Tiến hành bỏ phiếu lấy ý kiến, kết quả có 100% đại biểu dự họp thống nhất.

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Nguyễn Hồng Hữu - Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Ban Chỉ đạo 2 xã Tân Thuận Bình và Trung Hòa, Văn phòng Điều phối Ban Chỉ đạo huyện chỉnh sửa hoàn chỉnh hồ sơ gửi tỉnh thẩm định xét, công nhận 2 xã  Tân Thuận Bình và Trung Hòa đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Ngọc Duyên

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Album trang chủ Album trang chủ

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết