Truy cập nội dung luôn

 

TÍCH CỰC HƯỞNG ỨNG CUỘC THI TÌM HIỂU PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC

Chi tiết tin

Chợ Gạo kiểm tra công vụ, văn hóa công sở
27/09/2022

Thực hiện công tác kiểm tra công vụ, văn hóa công sở, Ủy ban nhân dân huyện Chợ Gạo ban hành Kế hoạch số 390/KH-UBND ngày 11 tháng 02 năm 2022 tổ chức kiểm tra công vụ và văn hóa công sở năm 2022 trên địa bàn huyện; Quyết định số 1024/QĐ-UBND ngày 11 tháng 02 năm 2022 về việc thành lập Tổ kiểm tra công vụ và văn hóa công sở năm 2022 trên địa bàn huyện Chợ Gạo. Theo đó từ đầu năm đến nay, huyện tổ chức kiểm tra Công vụ và văn hóa công sở 05 xã gồm Hòa Định, Bình Ninh, An Thạnh Thủy, Bình Phan và thị trấn Chợ Gạo, 03 cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện.

Qua kiểm tra các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn có quan tâm trong việc chỉ đạo thực hiện các văn bản của cấp trên; Cán bộ, công chức thực hiện tốt việc đeo thẻ công chức khi thi hành nhiệm vụ, lên lịch khi đi công tác; thực hiện tốt việc sử dụng thời giờ làm việc hiệu quả; thủ tục hành chính niêm yết nơi thuận tiện, dễ nhìn; trang phục cán bộ, công chức lịch sự.  Bên cạnh những mặt đạt được vẫn còn một vài hạn chế như thủ tục hành chính có niêm yết nhưng một ít đơn vị chưa theo từng lĩnh vực; việc sắp xếp, lưu trữ hồ sơ của một số cán bộ, công chức tại nơi làm việc chưa gọn gàng, ngăn nắp; lịch công tác một ít đơn vị chưa đầy đủ....Qua đó đoàn kiểm tra đề nghị lãnh đạo các địa phương kịp thời chấn chỉnh, khắc phục nhằm thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ CCHC năm 2022 và tiếp tục tạo sự hài lòng cho tổ chức, cá nhân khi đến liên hệ công việc.

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Album trang chủ Album trang chủ

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết