Truy cập nội dung luôn

 

TÍCH CỰC HƯỞNG ỨNG CUỘC THI TÌM HIỂU PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC

Chi tiết tin

Chợ Gạo họp thành viên UBND huyện đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2022
02/12/2022

Chợ Gạo vừa tổ chức họp thành viên UBND huyện đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2022. Ông Cao Tấn Hưởng - Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì họp. 

Qua đánh giá, toàn huyện cơ bản đạt và vượt 11/11 chỉ tiêu kinh tế xã hội tỉnh giao; đạt và vượt 23/23 chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội theo Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân huyện. Trong đó có những chỉ tiêu đạt cao như: tổng thu ngân sách địa phương đạt 136 tỷ đồng, vượt 38,07%, giải quyết việc làm cho 2.843 lao động, vượt 14,2%, Thu nhập bình quân đầu người 68,3 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều giảm còn 1,25%; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân đạt 97,6%; giao quân đạt 100%; thành lập mới 56 doanh nghiệp.

Tại phiên họp, thủ trưởng các phòng ban huyện đã làm rõ kết quả các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, các tồn tại, vướng mắc, những giải pháp thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu năm 2023.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND huyện Chợ Gạo Cao Tấn Hưởng đề nghị các Thành viên UBND huyện từ nay đến cuối năm 2022 cần rà soát các chỉ tiêu Nghị quyết tập trung thực hiện tốt, cụ thể như: công tác phòng chống dịch bệnh trên cây trồng vật nuôi; hoàn thành các chỉ tiêu và ra mắt xã nông thôn mới nâng cao Bình Ninh, Mỹ Tịnh An; tăng cường quản lý đất công, thu gom, xử lý rác thải; chăm lo tết cho gia đình chính sách, hộ nghèo và Nhân dân; tăng cường công tác giải ngân các nguồn vốn sự nghiệp, vốn đầu tư công, xây dựng cơ bản; khẩn trương tiến độ làm căn cước công dân, tăng cường các giải pháp phòng ngừa, xử lý tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, chuẩn bị tốt công tác mừng Đảng, mừng Xuân Tân Mão năm 2023.

Ngọc Duyên

Tương phản
Đánh giá bài viết(4.0/5)

Album trang chủ Album trang chủ

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết