Truy cập nội dung luôn

 

TÍCH CỰC HƯỞNG ỨNG CUỘC THI TÌM HIỂU PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC

Chi tiết tin

Chợ Gạo họp kiểm tra tiến độ, lộ trình thực hiện xây dựng xã nông thôn mới nâng cao năm 2023
20/02/2023

Chiều ngày 17/02/2023, Ủy ban nhân dân huyện tổ chức cuộc họp kiểm tra tiến độ, lộ trình thực hiện xây dựng xã nông thôn mới nâng cao năm 2023. Ông Nguyễn Hồng Hữu - Chủ tịch UBND huyện Chợ Gạo chủ trì cuộc họp.

Tại hội nghị, UBND các xã được huyện chọn xây dựng xã nông thôn mới nâng cao năm 2023 gồm: Hòa Định, Đăng Hưng Phước, Bình Phan báo cáo kết quả thực hiện các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao theo Bộ tiêu chí Quốc gia xây dựng xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2022-2025 (Quyết định 1981/QĐ-UBND của UBND tỉnh), lộ trình thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí chưa đạt, khằng định thời gian hoàn thành 19/19 tiêu chí.

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh, huyện, 03 xã đã thành lập các BCĐ, Tổ công tác giúp việc, xây dựng các kế hoạch triển khai thực hiện. Qua báo cáo, đến nay, qua tự đánh giá cấp xã, xã Đăng Hưng Phước đạt 08/19 tiêu chí, xã Hòa Định đạt 13/19 têu chí, xã Bình Phan đạt  13/19 tiêu chí.  Lãnh đạo UBND 03 xã kiến nghị những khó khăn và những giải pháp thực hiện các tiêu chí chưa đạt.

Lãnh đạo UBND huyện phân tích các chỉ tiêu, tiêu chí 3 xã cần phải chủ động có lộ trình cụ thể thực hiện ngay từ quý đầu của năm 2023, như củng cố thành lập hợp tác xã, chú trọng tiến độ thực hiện tiêu chí trường học, chọn sản phẩm OCOP đặc trưng của địa phương để thực hiện. Các xã cần chủ động thực hiện, phân công cụ thể cho các thành viên Ban Chỉ đạo cấp cơ sở, có báo cáo cụ thể cho UBND huyện nhưng khó khăn vướng mắc để tháo gỡ kịp thời trong tổ chức thực hiện. Ngay từ đầu năm 2023, xã cần tập trung những tiêu chí tạo điểm nhấn cho xã nông thôn mới nâng cao như: vệ sinh môi trường, trồng cây xanh, xây dựng các tuyến đường có ánh sáng an ninh….

Về những nhiệm vụ trong thời gian tới, ông Nguyễn Hồng Hữu - Chủ tịch UBND huyện Chợ Gạo lưu ý: sau cuộc họp các xã phát huy trách nhiệm BCĐ, từng thành viên phụ trách các chi tiêu, tiêu chí, luôn nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM. Ông đề nghị các phòng, ban chuyên môn phối hợp chặt chẽ với 3 xã trong thực hiện các tiêu chí, thường xuyên hướng dẫn, đôn đốc các địa phương tiếp tục hoàn thiện, nâng cao chất lượng các tiêu chí để xây dựng xã NTM nâng cao, tháng 03/2023 huyện kiểm tra công tác tổ chức triển khai, tháng 06/2023 kiểm tra các tiêu chí đã thực hiện, đánh giá mức đạt, khả năng hoàn thiện các tiêu chí tháo gỡ những khó khăn trong quá trình triển khai.

Ngọc Duyên

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Album trang chủ Album trang chủ

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết