Truy cập nội dung luôn

 

TÍCH CỰC HƯỞNG ỨNG CUỘC THI TÌM HIỂU PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC

Chi tiết tin

Chợ Gạo họp đề nghị xét, công nhận xã Bình Ninh và Mỹ Tịnh An đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao năm 2022
15/12/2022

Chiều ngày 14/12/2022, Ủy ban nhân dân huyện Chợ Gạo tổ chức cuộc họp để lấy ý kiến bỏ phiếu đề nghị xét, công nhận các xã Bình Ninh và Mỹ Tịnh An đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao năm 2022. Tham dự cuộc họp có thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng huyện Chợ Gạo đạt chuẩn huyện nông thôn mới nâng cao và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. Ông Nguyễn Hồng Hữu - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng huyện Chợ Gạo đạt chuẩn huyện nông thôn mới nâng cao chủ trì cuộc họp.

Đến nay, 2 xã Bình Ninh và Mỹ Tịnh An cơ bản đạt 19/19 tiêu chí theo Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2022-2025. UBMTTQ huyện đã lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao tại 2 xã này. Trong đó xã Bình Ninh kết quả lấy ý kiến từ câu số 01 đến câu số 18 tỷ lệ hài lòng đạt 98,52% trở lên, từ câu số 19 tỷ lệ hài lòng đạt 100%; xã Mỹ Tịnh An, kết quả lấy ý kiến từ câu số 01 đến câu số 18 tỷ lệ hài lòng đạt 99,96% trở lên; từ câu số 19 tỷ lệ hài lòng đạt 100%.

Tại cuộc họp thành viên Ban Chỉ đạo huyện thống nhất cao việc đề nghị tỉnh xét, công nhận xã Mỹ Tịnh An, Bình Ninh đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Tiến hành bỏ phiếu lấy ý kiến, kết quả có 39/39 phiếu đạt 100% đại biểu dự họp thống nhất.

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Nguyễn Hồng Hữu - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo huyện yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo phụ trách theo sát để hỗ trợ địa phương hoàn thiện tất cả các thủ tục hồ sơ gửi tỉnh thẩm định xét, công nhận 2 xã  Bình Ninh, Mỹ Tịnh An đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. UBMTTQVN huyện sớm liên hệ UB MTTQVN tỉnh tiến hành thẩm định việc lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao tại 2 xã này. Đồng thời ngành Công an huyện tăng cường lực lượng hỗ trợ địa phương thực hiện tốt công tác tuần tra đảm bảo an ninh trật tự địa bàn.

Công Hưởng - Ngọc Xuyên

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Album trang chủ Album trang chủ

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết