Truy cập nội dung luôn

 

TÍCH CỰC HƯỞNG ỨNG CUỘC THI TÌM HIỂU PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC

Chi tiết tin

Chợ Gạo giải ngân 387 triệu đồng vốn Quỹ hỗ trợ nông dân
05/01/2023

Hội Nông dân xã Bình Ninh huyện Chợ Gạo vừa giải ngân Quỹ hỗ trợ nông dân cho 77 hội viên nông dân phát triển sản xuất kinh doanh, góp phần xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Xã Bình Ninh có 12 chi hội nông dân, với tổng số 2.648 hội viên. Trong hoạt động Hội nổi bật là việc vận động “Quỹ hỗ trợ nông dân” đem lại hiệu quả cao, nhận được sự ủng hộ đóng góp nhiệt tình của các hội viên với tổng nguồn vốn 387 triệu đồng.

Để có được kết quả đó, Hội Nông dân xã Bình Ninh tuyên truyền mục tiêu, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc vận động “Quỹ hỗ trợ nông dân” và đa dạng hình thức vận động. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nên đa số hội viên nông dân đã tích cực tham gia đóng góp “Quỹ hỗ trợ nông dân”. Hội Nông dân xã cũng công khai rõ các khoản thu, cho vay hàng năm cho hội viên nông dân biết. Từ đó tin tưởng vào sự quản lý nguồn vốn của Hội. 

Nhờ có nguồn “Quỹ hỗ trợ nông dân”, không ít hộ hội viên nông dân xã Bình Ninh có điều kiện vươn lên thoát nghèo, tạo thêm nguồn lực để phát triển kinh tế, tạo sự gắn kết giữa hội viên và tổ chức hội.

Ngọc Duyên

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Album trang chủ Album trang chủ

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết