Truy cập nội dung luôn

 

TÍCH CỰC HƯỞNG ỨNG CUỘC THI TÌM HIỂU PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC

Chi tiết tin

Chợ Gạo chi hỗ trợ cho 16.849 người điều trị do nhiễm Covid-19 (F0), người cách ly y tế để phòng, chống Covid-19 (F1)
15/08/2022

​Thực hiện Quyết định số 1721/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang, Chợ Gạo chi hỗ trợ tiền ăn cho 16.849 người điều trị do nhiễm Covid-19 (F0), người cách ly y tế để phòng, chống Covid-19 (F1), trẻ em, người khuyết tật đủ điều kiện hưởng chính sách theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Trong đó hỗ trợ tiền ăn 80.000 đồng/ngày, thời gian tính hỗ trợ từ ngày 27/4/2021 đến ngày 31/12/2021, tùy theo thời gian cách ly tại gia đình, mức hỗ trợ tối đa 21 ngày cho 7.186 F0 và 9.663 F1, với tổng số ngày điều trị, cách ly là 250.329 ngày, số tiền hỗ trợ hơn 20 tỷ đồng.

Đồng thời chi hỗ trợ cho 3.318 trẻ em, người khuyết tật, trong đó có 932 trẻ em, người khuyết tật bị nhiễm Covid-19 (F0) và 2.386 trẻ em, người khuyết tật cách ly y tế (F1) với tổng số tiền 3.318.000.000 đồng. Theo đó ngoài tiền ăn, mỗi trẻ em và người khuyết tật bị nhiễm Covid-19 hoặc cách ly y tế để phòng, chống Covid-19 được nhận hỗ trợ thêm 1 triệu đồng.

Hoàng Long

 

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Album trang chủ Album trang chủ

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết