Truy cập nội dung luôn

 

TÍCH CỰC HƯỞNG ỨNG CUỘC THI TÌM HIỂU PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC

Chi tiết tin

Chi đoàn Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2024
12/04/2022

Ngày 12/4/2022, Chi đoàn Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2024.

Trong nhiệm kỳ qua, Chi đoàn Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện phát huy tính năng động, sáng tạo trong thực hiện các phong trào, từng đoàn viên Chi đoàn luôn phát huy vai trò xung kích, đoàn kết thống nhất cao trong hành động, không ngừng rèn luyện, học tập. Có 100% đoàn viên, thanh niên được học tập Nghị quyết của Đảng, Đoàn cấp trên và chương trình lý luận chính trị của Đoàn. Chi đoàn đã triển khai, thực hiện tốt Chương trình rèn luyện đoàn viên; định kỳ 6 tháng đầu năm, cuối năm có đánh giá, xếp loại đoàn viên theo đúng quy định, qua đó có trên 90% đoàn viên đạt xuất sắc, không có đoàn viên trung bình, yếu. Trong nhiệm kỳ, giới thiệu 04 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét và được kết nạp 03 đảng viên.

Dịp này, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành có 03 thành viên và bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện có 03 thành viên. Trong đó bà Trúc Giang tái đắc cử Bí thư Chi đoàn Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2022 - 2024.

Ngọc Trí

Tương phản
Đánh giá bài viết(1.5/5)

Album trang chủ Album trang chủ

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết