Truy cập nội dung luôn

 

TÍCH CỰC HƯỞNG ỨNG CUỘC THI TÌM HIỂU PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC

Chi tiết tin

Báo cáo thống kê Tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 năm 2022
18/08/2022

I. VỀ KINH TẾ

1. Sản xuất nông nghiệp         

1.1. Cây lúa: Vụ lúa Hè Thu 2022 đã xuống giống 177,73/200 ha, đạt 88,86% so kế hoạch, trà lúa đang giai đoạn chín, đã thu hoạch 67,9 ha, năng suất 5,3 tấn/ha.

1.2. Cây màu:

- Màu lương thực: Trong tháng gieo trồng 81,9 ha, nâng lũy kế 1.075,5 ha. Ước thu hoạch đến cuối tháng khoảng 941,05 ha, năng suất bình quân 3,7 tấn/ha, sản lượng 3.481,88 tấn, đạt 94,11% so kế hoạch.

- Màu thực phẩm: Trong tháng gieo trồng 485,07 ha, nâng lũy kế 5.998 ha. Ước thu hoạch đến cuối tháng khoảng 5.922,29 ha, năng suất bình quân 19,67 tấn/ha, sản lượng 116.491,44 tấn, đạt 83,45% so kế hoạch.

1.3. Cây lâu năm và cây ăn quả:

- Cây dừa: Diện tích 7.670,1 ha, trong đó: diện tích cho trái 6.078,08 ha, ước sản lượng thu hoạch trong tháng 8.375 tấn, nâng lũy kế 77.550 tấn, đạt 119,22% so kế hoạch.

- Cây ăn quả: Diện tích 9.361,54 ha, đạt 94,78 % so kế hoạch; trong đó: diện tích cây thanh long 6.684,9 ha, diện tích thanh long cho sản phẩm 5.850 ha. Hiện nay, tổng diện tích cây ăn quả cho sản phẩm 7.485 ha, Ước sản lượng thu hoạch đến nay 158.250 tấn, đạt 65,26% so kế hoạch.

1.4. Chăn nuôi: Tổng đàn gia súc - gia cầm (Theo số liệu thống kê ước tính thời điểm 01/8/2022): Đàn bò hiện có 51.209 con, đạt 102,42% kế hoạch; đàn heo hiện có 46.000 con (không kể heo sữa), đạt 92% kế hoạch; đàn gia cầm hiện có 7.800.000 con, đạt 97,5% kế hoạch.

1.5. Thủy sản: Diện tích mặt nước thủy sản 67,87 ha. Ước sản lượng thu hoạch trong tháng 93 tấn, nâng đến nay 999 tấn; khai thác nội địa 7,22 tấn, nâng đến nay 57,22 tấn.

1.6. Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP): Huyện đang hỗ trợ xã, cơ sở để lập hồ sơ OCOP (cơ sở trứng gia cầm Công ty trách nhiệm hữu hạn chăn nuôi gia cầm Năm Hưởng; Hợp tác xã Thanh long Mỹ Tịnh An; Hợp tác xã Nông nghiệp sạch Hưng Thịnh Phát, Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại sản xuất Hai Hiếu và cơ sở mắm tôm chua Hải Văn). Đến nay, có 01 cơ sở (mắm tôm chua Hải Văn xã Long Bình Điền) đã hoàn thiện hồ sơ gửi về huyện đang chờ thông qua Hội đồng thẩm định; 02 cơ sở (Hợp tác xã Nông nghiệp sạch Hưng Thịnh Phát xã Quơn Long và Hợp tác xã Thanh long Mỹ Tịnh An) hiện đang hướng dẫn bổ sung chỉnh sửa hồ sơ.

2. Xây dựng nông thôn mới

- Bổ sung đề xuất và đăng ký nội dung tham gia thực hiện Chương trình truyền thông phục vụ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2022 - 2025.

- Hoàn chỉnh dự thảo nghị quyết chuyên đề về xây dựng huyện Chợ Gạo đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2024.

- Tiến độ thực hiện công trình xây dựng cơ bản và các tiêu chí Nông thôn mới nâng cao: Các công trình xây dựng cơ bản đầu tư tại xã Mỹ Tịnh An và Bình Ninh đang thi công. Dự kiến hoàn thành vào khoảng tháng 11 năm 2022.

3. Sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thương mại

- Trong tháng giá trị công nghiệp ước đạt 40 tỷ đồng, lũy kế 340,17/450 tỷ đồng (giá so sánh 2010), đạt 75,59% kế hoạch.

- Các ngành chức năng huyện và Đội Quản lý thị trường số 4 thực hiện kế hoạch kiểm tra thị trường quý III năm 2022.

4. Thu, chi ngân sách

- Thu ngân sách từ kinh tế địa phương trong tháng 5,3 tỷ đồng, nâng đến nay 74,720 tỷ đồng, đạt 75,86%; chi trong cân đối ngân sách trong tháng 59,521 tỷ đồng, nâng đến nay 328,015 tỷ đồng, đạt 53,33% so kế hoạch.

- Vận động nhân dân tự nguyện đóng góp vốn xây dựng công trình phúc lợi 9,629 tỷ đồng, đạt 129,25%; Quỹ đền ơn đáp nghĩa 1,738 tỷ đồng, đạt 124,16%.

5. Xây dựng cơ bản: Tổng số vốn giao năm 2022 là 111,702 tỷ đồng. Gồm 47 công trình, trong đó: Thanh toán khối lượng hoàn thành 05 công trình, công trình chuyển tiếp 18 công trình, thi công mới 24 công trình. Giá trị thực hiện đến nay 94,170 tỷ đồng, giải ngân 70,344 tỷ đồng, đạt 62,97% kế hoạch vốn giao.

6. Công tác Tài nguyên và Môi trường: Trong tháng, tiếp nhận giải quyết 268 hồ sơ, nâng tổng số đến nay nhận giải quyết 1.107 hồ sơ, gồm: 1.103 hồ sơ theo cơ chế một cửa và 04 hồ sơ cấp giấy lần đầu. Trong tháng, tiếp nhận 268 hồ sơ chuyển mục đích với diện tích là 37,27 ha; trong đó gồm: 169 hồ sơ đất trồng cây lâu năm, với diện tích 34,69 ha; 90 hồ sơ đất ở tại nông thôn, với diện tích 2,38 ha; 06 hồ sơ đất ở đô thị, với diện tích 0,09 ha, 03 hồ sơ đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp, với diện tích 0,11ha, nâng tổng số tiếp nhận 1.090 hồ sơ.

II. VĂN HÓA - XÃ HỘI

1. Giáo dục và đào tạo

Tổng hợp số liệu trên phần mềm cơ sở dữ liệu ngành kỳ cuối năm 2021 - 2022; cấp giấy chứng nhận cho các trường mầm non đạt tiêu chuẩn “Trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích năm học 2021 - 2022; tham dự tập huấn triển khai sử dụng phần mềm quản lý học sinh bậc học mầm non; phân phối tài liệu giảng dạy giáo dục địa phương cho các trường; tổng hợp số lớp, số học sinh dự kiến năm học 2022 - 2023; tập huấn hướng dẫn giáo viên sử dụng sách giáo khoa hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp lớp 7 năm học 2022 - 2023.

2. Y tế, dân số - kế hoạch hóa gia đình

 Tình hình bệnh sốt xuất huyết trong tháng xảy ra 170 ca, nâng đến nay 344 ca, tăng 143,9% so cùng kỳ; bệnh thủy đậu đến nay xảy ra 02 ca, giảm 33,3% so cùng kỳ; bệnh quai bị đến nay không xảy ra; bệnh tay chân miệng đến nay xảy ra 40 ca, giảm 50% so cùng kỳ; sốt phát ban nghi sởi - Rubella đến nay không xảy ra.

Công tác phòng, chống dịch Covid-19: Đến ngày 15/8/2022, trên địa bàn huyện có 17.218 ca nhiễm Covid-19; trong đó: đang điều trị 07 ca, xuất viện 17.063 ca, tử vong 148 ca.

Tiêm phòng vắc xin ngừa dịch Covid-19 (Số liệu đến ngày 14/8/2022): Tổng dân số: 193.920 người; trong đó: Trẻ từ 0 đến 4 tuổi: 6.018 trẻ, trẻ từ 5 đến 11 tuổi: 16.567 trẻ, trẻ từ 12 đến 17 tuổi: 19.128 trẻ, người từ 18 tuổi trở lên: 152.207 người.

+ Trẻ từ 05 đến 11 tuổi: 16.567 trẻ: Mũi 1: 14.568 liều, đạt 87.93%; mũi 2: 8.809 liều, đạt 53.17%.

+ Trẻ từ 12 đến 17 tuổi: 19.128 trẻ: Mũi 1: 17.580 liều, đạt 91,9%; mũi 2: 17.242 liều, đạt 90.14%; mũi 3: 8.932 liều, đạt 46.70%.

+ Người từ 18 tuổi trở lên: 152.207 người; trong đó: Người có mặt tại địa phương: 135.167 người; người không có mặt tại địa phương: 17.040 người.

 Mũi 1: 124.381 liều, đạt 92%; mũi 2: 126.272 liều, đạt 93,42%; mũi 3: 12.005 liều (abala); mũi bổ sung: 6.309 liều; Mũi 3 (nhắc lại lần 1): 108.730 liều, đạt 80,44%; mũi 4 (nhắc lại lần 2): 17.190 liều, đạt 15,81% so với số mũi 3 (mũi nhắc lần 1).

Vận động người trong độ tuổi sinh đẻ thực hiện các biện pháp tránh thai đến nay 15.686 trường hợp, đạt 99,79%; tỷ lệ sàng lọc trước sinh đến nay đạt 42,02% (chỉ tiêu là 62%); tỷ lệ sàng lọc sơ sinh đến nay đạt 79,35% (chỉ tiêu là 88%).

Tính đến nay, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện 183.592/189.335 người, đạt 96,97% (tỉnh giao 97%).

3. Văn hóa thông tin - thể dục thể thao và công tác truyền thanh

Tổ chức tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Nhân dân Việt Nam (20/7/1962 - 20/7/2022); 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022).

Tổ chức họp thông qua Mô hình Khu căn cứ Huyện ủy (ấp Trung Thạnh, xã Trung Hòa). Ủy ban nhân dân huyện quyết định công nhận “Đơn vị đạt chuẩn văn hoá” cho 54 trường học, năm học 2021 - 2022.

  • Công nghệ thông tin: Hiện nay huyện Chợ Gạo cung cấp 395/395 thủ tục hành chính mức độ 2 đạt tỷ lệ 100%, cung cấp 395/395 thủ tục ở mức độ 3 đạt tỷ lệ 100% và 295/395 thủ tục mức độ 4 đạt tỷ lệ 74,68%.

Trong tháng đã biên tập 52 chương trình thời sự, sử dụng 279 tin và 155 bài, mô hình và nhiều chương trình khác; chất lượng biên tập nội dung các chương trình thời sự được nâng lên; thường xuyên cộng tác đài tỉnh và đưa tin bài trên báo Ấp Bắc.

4. Lao động - thương binh và xã hội

Đến nay tư vấn, giới thiệu việc làm 1.789 lao động, đạt 89,45%. Tư vấn và giới thiệu việc làm 03 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng, nâng đến nay có 34 lao động, đạt 170%. Dạy nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn, đã mở 07 lớp, cho 235 lao động, đạt 78,3%.

Đến nay vận động quỹ Đền ơn đáp nghĩa 1,738 tỷ đồng, đạt 144,85% so chỉ tiêu. Xây dựng 11 ngôi nhà tình nghĩa, kinh phí 660 triệu đồng, đạt 110% so chỉ tiêu; sửa chữa 10 ngôi nhà tình nghĩa, kinh phí 400 triệu đồng, đạt 333,3% so chỉ tiêu.

Vận động quỹ bảo trợ trẻ em đến nay 277 đồng, đạt 61,55%. Mua BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi 46 trẻ, lũy kế đã mua 16.561 trẻ.

 Tổ chức thăm hỏi, tặng quà và chi trợ cấp quà cho 5.690 đối tượng, tổng số tiền 2,867 tỷ đồng, trong đó: Quà của Chủ tịch nước 4.300 đối tượng, số tiền 1,3 tỷ đồng; quà của địa phương 1.390 đối tượng, số tiền 1,56 tỷ đồng;

Tổ chức thăm hỏi và tặng quà cho 73 hộ gia đình chính sách tiêu biểu, số tiền 52,5 triệu đồng.

III. QUỐC PHÒNG - AN NINH

1. Quốc phòng: Lực lượng Dân quân kết hợp cùng Công an xã, thị trấn tuần tra 528 cuộc, có 663 lượt đồng chí tham gia. Tổ chức huấn luyện tại chức theo kế hoạch; Tiểu ban Nội dung diễn tập tỉnh kiểm tra văn kiện diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2022; hoàn thiện hệ thống văn kiện diễn tập khu vực phòng thủ năm 2022 theo góp ý của tỉnh. Xây dựng kế hoạch huấn luyện thực binh cBB1/dBB huyện. Tham gia hội thao Trung đội Dân quân cơ động năm 2022 do Bộ CHQS tỉnh tổ chức, quân số 32 đồng chí.

2. An ninh - trật tự

- Tội phạm về trật tự xã hội: Xảy ra 03 vụ (Cố ý gây thương tích 01 vụ; Trộm cắp tài sản 02 vụ), giảm 01 vụ so với tháng 07/2022 (03/04 vụ), tăng 02 vụ so với cùng kỳ 2019 (03/01 vụ). Hậu quả: Bị thương 01 người, thiệt hại tài sản trị giá khoảng 71 triệu đồng. Kết quả: Điều tra làm rõ 03/03 vụ, 02 đối tượng. Nội vụ khởi tố vụ án, khởi tố bị can 03 vụ, 02 đối tượng.

- Tai nạn, va chạm giao thông: Xảy ra 03 vụ tai nạn giao thông (QL50 - đoạn xã SB 02 vụ, ATT 01 vụ); hậu quả chết 03 người, bị thương 00 người. Nội vụ Công an huyện thụ lý theo thẩm quyền.

- Tệ nạn: Phát hiện, xử lý 03 vụ (đá gà qua mạng - TTB, đánh bài - BPN, QL). Nội vụ Công an xã lập hồ sơ xử lý 03 vụ, 09 đối tượng./.

Tương phản
Đánh giá bài viết(2.0/5)

Album trang chủ Album trang chủ

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết