Truy cập nội dung luôn

 

TÍCH CỰC HƯỞNG ỨNG CUỘC THI TÌM HIỂU PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC

Chi tiết tin

BÁO CÁO THỐNG KÊ Tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 năm 2022
21/11/2022

I. VỀ KINH TẾ

1. Sản xuất nông nghiệp         

1.1. Cây lúa: Vụ lúa Thu Đông 2022 xuống giống được 167,53 ha. Hiện trà lúa đang giai đoạn đẻ nhánh, lúa phát triển tốt.

1.2. Cây màu: Kết thúc vụ màu lương thực năm 2022 với diện tích xuống giống 1.152 ha, đạt 115,2% kế hoạch. Thu hoạch nâng đến nay là 941,05 ha. Trong tháng xuống giống vụ màu 2023 được 31,7 ha.

Kết thúc vụ màu thực phẩm năm 2022 với diện tích xuống giống 7.100 ha, đạt 100% kế hoạch. Thu hoạch nâng đến nay là 6.084,99 ha. Trong tháng xuống giống vụ màu 2023 được 90,2 ha.

1.3. Cây lâu năm và cây ăn quả:

- Cây dừa: Diện tích 7.825 ha, đạt 113,9% so kế hoạch; trong đó: diện tích cho trái 6.078,08 ha, ước sản lượng thu hoạch nâng lũy kế được 85.702 tấn, đạt 131,65% so kế hoạch.  

- Cây ăn quả: Diện tích 8.922 ha, đạt 90,33% so kế hoạch; trong đó: diện tích cây thanh long 6.452 ha, diện tích thanh long cho sản phẩm 5.850 ha. Hiện nay, tổng diện tích cây ăn quả cho sản phẩm 6.452 ha, Ước sản lượng thu hoạch nâng đến nay 178.000 tấn, đạt 73,4 % so kế hoạch.

1.4. Chăn nuôi: Tổng đàn gia súc - gia cầm (số liệu thống kê 01/10/2022):

Đàn bò hiện có 51.162 con, đạt 102,32% kế hoạch. Đàn heo hiện có 48.000 con (không kể heo sữa), đạt 96% kế hoạch. Đàn gia cầm hiện có 7.842.000 con, đạt 98,03% kế hoạch.

1.5. Thủy sản: Diện tích mặt nước thủy sản 67,87 ha. Ước sản lượng thu hoạch trong tháng 102,5 tấn, nâng đến nay 1.225,5 tấn, đạt 78,81% kế hoạch; trong đó: khai thác nội địa 7,5 tấn, nâng đến nay 71,5 tấn.

1.6. Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP): Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-HU của Huyện ủy về Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP).

Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp huyện đã tổ chức đánh giá và phân hạng cho 3 sản phẩm: mắm tôm chua Hải Văn xã Long Bình Điền (3 sao), trái thanh long của Hợp tác xã Mỹ Tịnh An (4 sao), trái thanh long của Hợp tác xã nông nghiệp sạch Hưng Thịnh Phát (4 sao). Hiện đã gửi hồ sơ đến Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh.

      2. Xây dựng nông thôn mới: Huyện đang tổng hợp kết quả rà soát lại kết quả thực hiện các tiêu chí xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và huyện nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao theo Bộ tiêu chí quốc gia mới ban hành.

- Đăng ký thời gian công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao: xã Bình Ninh tháng 11 năm 2022, xã Mỹ Tịnh An tháng 12 năm 2022. Huyện đã có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân 02 xã (Mỹ Tịnh An và Bình Ninh) về nội dung hướng dẫn đánh giá, thẩm tra, thẩm định các tiêu chí, chỉ tiêu của Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới các cấp giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đối với lĩnh vực ngành nông nghiệp phụ trách. Kết quả, 02 xã đang thực hiện điều tra, tổng hợp số liệu phục vụ cho các tiêu chí, chỉ tiêu.

- Kết quả Tỉnh công nhận tiêu chí 7 (Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn) của xã Bình Ninh. Các tiêu chí còn lại các ngành huyện đang hướng dẫn xã để thực hiện. Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh cùng với Sở, ngành tỉnh đã có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân huyện về việc thống nhất kết quả đánh giá thực trạng, định hướng, mục tiêu, nguồn lực và giải pháp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đến năm 2025. Kết quả, tỉnh đã thống nhất chọn 10 xã (Phú Kiết, Tân Thuận Bình, Trung Hòa, Mỹ Tịnh An, Bình Ninh, Bình Phan, Hòa Định, Đăng Hưng Phước, Bình Phục Nhứt, Long Bình Điền) đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2022-2024, huyện phấn đấu đạt chuẩn huyện nông thôn mới nâng cao năm 2024.

3. Sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thương mại

- Trong tháng giá trị công nghiệp ước thực hiện 24 tỷ đồng, nâng đến nay 382,17/450 tỷ đồng (giá so sánh 2010), đạt 82,93% kế hoạch.

- Các ngành chức năng huyện và Đội Quản lý thị trường số 4 thực hiện kế hoạch kiểm tra thị trường quý IV năm 2022.

4. Thu, chi ngân sách

- Thu ngân sách từ kinh tế địa phương trong tháng 3,973 tỷ đồng, nâng đến nay 105,792 tỷ đồng, đạt 107,40% kế hoạch, tăng 19,94% so cùng kỳ; chi trong cân đối ngân sách trong tháng 88,521 tỷ đồng, nâng đến nay 538,077 tỷ đồng, đạt 87,48% so kế hoạch.

- Vận động nhân dân tự nguyện đóng góp vốn xây dựng công trình phúc lợi được 9,887 tỷ đồng, đạt 132,72%; Quỹ đền ơn đáp nghĩa 1,904 tỷ đồng, đạt 135,98%.

5. Xây dựng cơ bản

 Tổng số vốn giao năm 2022 là 124,870 tỷ đồng (do tỉnh mới bổ sung thêm 11 tỷ đồng cho 02 công trình). Gồm 47 công trình, trong đó: Thanh toán khối lượng hoàn thành 05 công trình, công trình chuyển tiếp 18 công trình, thi công mới 24 công trình. Giá trị thực hiện đến nay 131,997 tỷ đồng, giải ngân 92,207 tỷ đồng, đạt 73,84% kế hoạch vốn giao.

* Công tác giải tỏa đền bù:

- Dự án đầu tư công trình Nâng cấp tuyến kênh Chợ Gạo (giai đoạn 2): Tổng số hộ dân bị ảnh hưởng 633 hộ, với tổng số 803 hồ sơ. Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (15 đợt) cho hộ dân ảnh hưởng của Dự án là 785/803 hồ sơ, với số tiền 541,927 tỷ đồng. Đã giải ngân 785 hồ sơ với số tiền 541,927 tỷ đồng, còn lại 18 hồ sơ chưa phê duyệt.

  • Các khu tái định cư:

+ Xã Bình Phục Nhứt khu tái định cư tại ấp Bình Khương 1, tổng diện tích khoảng 3,7 ha, theo phương án quy hoạch dự kiến gồm: khu hành chính xã, Công an, Quân sự, khu tái định cư dự kiến khoảng 110 lô bố trí số hộ dân đủ điều kiện tái định cư 02 ấp Bình Khương 1, Bình Khương 2 và các hộ đủ điều kiện bố trí tái định cư tại chỗ. UBND tỉnh đã cho chủ trương lập quy hoạch, UBND huyện đã phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu tái định cư, khu hành chính xã, Công an, Quân sự xã Bình Phục Nhứt. Đơn vị tư vấn đã lập xong đồ án.

+ Khu tái định cư ấp Tân Thạnh, xã Bình Phan: Dời vị trí về đất lò đường cũ, với diện tích dự kiến khoảng 5.000 m2 (trong đó UBND xã Bình Phan dự kiến giao lại cho dân khoảng 1.600 m2). UBND xã Bình Phan đã xác định phần đất giao lại cho dân. Tư vấn đang điều chỉnh bố trí lại các lô tái định cư theo diện tích đất còn lại và lập hồ sơ thiết kế hạ tầng.

+ Khu tái định cư khu II, thị trấn Chợ Gạo: Diện tích khoảng 1.500 m2. Đã phê duyệt dự toán chuẩn bị đầu tư. Huyện đang lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật để triển khai thực hiện.

+ Khu hành chính huyện: UBND huyện đã phê duyệt đồ án quy hoạch. Huyện giao Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất xây dựng kế hoạch đền bù, giải tỏa, tái định cư các hộ dân để triển khai thực hiện dự án.

Xây dựng Trụ sở làm việc UBND huyện Chợ Gạo và các phòng chức năng và hội trường: Đã trình thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư tại Sở Kế hoạch và Đầu tư khi chưa duyệt đồ án quy hoạch. Huyện đã thông qua  báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư. Đơn vị tư vấn đang hoàn chỉnh hồ sơ để trình Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt.

- Đường huyện 23 - huyện Chợ Gạo: Tổng hồ sơ bồi thường là 278 hồ sơ (02 đợt) với số tiền bồi thường 4,295 tỷ đồng. Đã chi 269 hồ sơ với số tiền 4,199 tỷ đồng. Hiện còn lại 09 hộ dân với số tiền 96 triệu đồng, công trình đã thi công xong phần đá, đang thi công mặt đường láng nhựa.

- Công trình Nâng cấp mở rộng đường tỉnh 879B từ cầu Gò Cát đến ranh Long An: Tổng số hộ dân bị ảnh hưởng 349 hộ, gồm: Huyện Chợ Gạo 323 hộ (xã Thanh Bình: 174 hộ; Tân Bình Thạnh 149 hộ), huyện Châu Thành (Long An) ảnh hưởng 26 hộ (chưa kiểm kê).

       + Tổng hồ sơ chi tiền: Huyện Chợ Gạo 385 hồ sơ (xã Thanh Bình: 195 hồ sơ; Tân Bình Thạnh 190 hồ sơ); huyện Châu Thành chưa kiểm kê.

+ Đã có 271 quyết định thu hồi đất, tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (3 đợt) là 165 hồ sơ/161 hộ với tổng kinh phí là 33,669 tỷ đồng.

- Đường tỉnh 864 (Đường dọc sông Tiền): Dự án đi qua 03 xã: Xuân Đông (ấp Tân Hòa, An Lạc Thượng, An Lạc Trung); xã Hòa Định (ấp An Cư, Nhơn Hòa); xã Bình Ninh (ấp Bình Hưng Hạ, Bình Hưng Thượng).

+ Tổng số hộ dân bị ảnh hưởng 577 hộ, với 808 hồ sơ; tổng số kiểm kê được 793/808 hồ sơ/577 hộ (xã Bình Ninh: 332 hồ sơ, Xuân đông 286 hồ sơ, Hòa Định 175 hồ sơ); Sở Tài Nguyên và Môi trường đã phê duyệt mảnh trích đo; đã phê duyệt giá đất bồi thường; đang niêm yết phương án bồi thường (dự thảo) tại 3 UBND xã và trụ sở các ấp.

6. Công tác Tài nguyên và Môi trường: Tiếp nhận giải quyết 228 hồ sơ theo cơ chế một cửa thuộc lĩnh vực đất đai. Trong tháng, tiếp nhận 233 hồ sơ chuyển mục đích với diện tích 25,66 ha; trong đó: 130 hồ sơ đất trồng cây lâu năm, diện tích 23,72ha; 98 hồ sơ đất ở tại nông thôn, diện tích 1,85 ha; 05hồ sơ đất ở đô thị, diện tích 0,09 ha, Nâng tổng số từ đầu năm đến nay 1.499 hồ sơ chuyển mục đích với diện tích 221,22 ha; trong đó: 931 hồ sơ đất trồng cây lâu năm, diện tích 206,52 ha; 511 hồ sơ đất ở tại nông thôn, diện tích 13,74ha; 48 hồ sơ đất ở đô thị, diện tích 0,63 ha; 09 hồ sơ đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp, diện tích 0,33 ha.

II. VĂN HÓA - XÃ HỘI

1. Giáo dục và đào tạo: Đầu năm học 2022 - 2023: Toàn ngành hiện có 1.544 cán bộ, giáo viên, nhân viên; trong đó cấp học mầm non có 409 người, tiểu học có 649 người và THCS có 486 người.

Quy mô trường, lớp, học sinh: Mầm non có 19 trường công lập và 02 trường tư thục, với 202 nhóm lớp, 6.168 trẻ, cụ thể: Nhà trẻ có 17 nhóm, với 328 trẻ (công lập 6 nhóm 100 trẻ, tư thục 11 nhóm 228 trẻ); so chỉ tiêu Sở Giáo dục giao là 529 trẻ, đạt 60%. Mẫu giáo có 185 lớp, với 5.840 trẻ (công lập 181 lớp 5.761 trẻ, tư thục 04 lớp 79 trẻ); so chỉ tiêu Sở Giáo dục giao là 6.182 trẻ, đạt 94,47%. Tiểu học có 19 trường, 398 lớp, 13.842 học sinh. Trung học cơ sở có 12 trường, 248 lớp, 10.479 học sinh.

2. Y tế, dân số - kế hoạch hóa gia đình

Tình hình sốt xuất huyết trong tháng xảy ra 138 ca, nâng đến nay 661 ca, tăng 337,7% so cùng kỳ; bệnh tay chân miệng xảy ra 31 ca, nâng đến nay 82 ca, tăng 2,5% so cùng kỳ; các bệnh khác ít xảy ra và giảm so cùng kỳ.

Đến ngày 13/10/2022, trên địa bàn huyện có 17.291 ca nhiễm Covid-19; trong đó: đang điều trị 09 ca, xuất viện 17.134 ca, tử vong 148 ca.

Tiêm phòng vắc xin ngừa dịch Covid-19 (Số liệu đến ngày 13/10/2022): Trẻ từ 05 đến 11 tuổi có mặt tại địa phương: 16.325 trẻ: Mũi 1: 16.461 liều, đạt 100,83%; mũi 2: 11.518 liều, đạt 70,55%. Trẻ từ 12 đến 17 tuổi có mặt tại địa phương: 14.668 trẻ: Mũi 1: 17.586 liều, đạt 119,89%; mũi 2: 17.263 liều, đạt 117,69%; mũi 3: 11.601 liều, đạt 79,09%. Người từ 18 tuổi trở lên: 152.207 người; trong đó: Người có mặt tại địa phương: 135.167 người; người không có mặt tại địa phương: 17.040 người. Mũi 1: 124.396 liều, đạt 92,03%; mũi 2: 126.278 liều, đạt 93,42%; mũi 3: 12.005 liều (abala); mũi bổ sung: 6.309 liều; Mũi 3 (nhắc lại lần 1): 116.776 liều, đạt 86,39%; dân số tiêm mũi 4 cho người cao tuổi, người bị suy giảm miễn dịch: 26.020 người; mũi 4 (nhắc lại lần 2): 19.794 liều, đạt 76,07%.

Vận động người trong độ tuổi sinh đẻ thực hiện các biện pháp tránh thai đến nay được 16.190 trường hợp, đạt 103%, tỷ lệ sàng lọc trước sinh đến nay đạt 63,71% (chỉ tiêu 62%); tỷ lệ sàng lọc sơ sinh đến nay đạt 85,92% (chỉ tiêu 88%).

Toàn huyện có 184.705 người tham gia bảo hiểm y tế, tỷ lệ đạt 97,55% (tỉnh giao 97%).

3. Văn hóa thông tin - thể dục thể thao và công tác truyền thanh: Tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng công tác phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, công tác quản lý nhà nước về gia đình và du lịch năm 2022, có 131 học viên tham dự; triển khai Kế hoạch thẩm định các tiêu chuẩn xã, ấp, khu phố, cơ quan, trường học văn hóa và văn hóa nơi công cộng năm 2022, có 42 đại biểu dự.

  Trong tháng đã biên tập 52 chương trình thời sự, sử dụng 270 tin và 150 bài, mô hình và nhiều chương trình khác; chất lượng biên tập nội dung các chương trình thời sự được nâng lên; tích cực cộng tác với Đài Phát thanh và Truyền hình Tiền Giang 60 tin và các thể loại khác cùng 02 chương trình truyền hình huyện Chợ Gạo, 01 chuyên mục Tiếng nói từ các địa phương phát trên sóng đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Tiền Giang. Tổ chức hội nghị tổng kết Đại hội thể dục thể thao huyện Chợ Gạo lần IX và tham gia thi đấu Đại hội thể dục thể thao tỉnh Tiền Giang năm 2022, có 45 đại biểu dự.

4. Lao động - thương binh và xã hội: Đến nay đã tư vấn, giới thiệu việc làm 1.970 lao động, đạt 98,5%; có 38 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, đạt 190%; đã mở 11 lớp dạy nghề, cho 370 lao động, đạt 123,33% so chỉ tiêu giao. Xây dựng 13 ngôi nhà tình nghĩa, kinh phí 780 triệu đồng, đạt 130%; sửa chữa 11 ngôi nhà tình nghĩa, kinh phí 440 triệu đồng, đạt 366,6% so chỉ tiêu.

Vận động quỹ bảo trợ trẻ em đến nay được 343,9 triệu, đạt 76,42%. Mua BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi cho 38 trẻ, nâng đến nay đã mua 16.572 thẻ (đã trừ ra số trẻ em đã hết tuổi).

III. QUỐC PHÒNG - AN NINH

1. Quốc phòng: Lực lượng Dân quân kết hợp cùng Công an xã, thị trấn tuần tra 528 cuộc, có 663 lượt đồng chí tham gia; tiếp tục tổ chức huấn luyện tại chức theo kế hoạch; tham gia kiểm tra bắn đạn thật súng ngắn Colt 45 và súng tiểu liên AK cho sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức năm 2022. Theo dõi, hướng dẫn xã Tân Bình Thạnh, xã Mỹ Tịnh An diễn tập phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022. Tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức “Tết Quân - Dân” năm 2023 của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trên địa bàn xã Bình Ninh, huyện Chợ Gạo. Thực hiện quy trình công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; xây dựng lực lượng dân quân năm 2023 đúng theo kế hoạch.

2. An ninh - trật tự

- Tội phạm về trật tự xã hội: Xảy ra 04 vụ (cố ý gây thương tích 01 vụ ở BN, cướp giật tài sản 01 vụ ở HT, cướp tài sản 01 vụ ở LBĐ, hủy hoại tài sản 01 vụ ở MTA), giảm 05 vụ so với tháng 9/2022, tăng 02 vụ so với cùng kỳ 2019. Hậu quả: Bị thương 01 người, thiệt hại tài sản trị giá khoảng 26,5 triệu đồng. Kết quả điều tra làm rõ 03/04 vụ, 04 đối tượng. Nội vụ khởi tố 02 vụ, 02 đối tượng, đang điều tra làm rõ 02 vụ.

- Tội phạm về ma túy: Phát hiện 01 vụ tàng trữ trái phép chất ma túy (SB), không tăng giảm so với tháng 9/2022, giảm 02 vụ so với cùng kỳ năm 2019. Tang vật 1,2211 gam ma túy tổng hợp. Nội vụ khởi tố 01 vụ, 02 đối tượng.

- Sử dụng trái phép chất ma túy: Phát hiện, xử lý 02 đối tượng (Dương Ngọc Thái, Nguyễn Vũ Hoài Phong). Kết quả phạt tiền 02 đối tượng (thành tiền 03 triệu đồng).

- Tai nạn giao thông: Xảy ra 02 vụ (Quốc lộ 50 01 vụ - ATT, Đường tỉnh 01 vụ - TB); hậu quả chết 02 người. Nội vụ Công an huyện thụ lý điều tra theo thẩm quyền.

- Tệ nạn: Phát hiện, xử lý 03 vụ (đá gà 02 vụ, đánh bài 01 vụ). Nội vụ Công an huyện lập hồ sơ xử lý 01 vụ, 06 đối tượng, Công an các xã lập hồ sơ xử lý 02 vụ, 09 đối tượng.

- Tai nạn khác: Xảy ra 04 vụ chết người (ATT, HĐ, LBĐ, TT). Nguyên nhân do bệnh lý. Nội vụ làm việc, cho gia đình cam kết mai táng./.

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Album trang chủ Album trang chủ

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết