Truy cập nội dung luôn

 

TÍCH CỰC HƯỞNG ỨNG CUỘC THI TÌM HIỂU PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC

Chi tiết tin

Báo cáo thống kê tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 năm 2023
24/02/2023

I. VỀ KINH TẾ

1. Sản xuất nông nghiệp         

1.1. Cây lúa: Vụ lúa Đông Xuân 2023 xuống giống được 167,61/150, đạt 108,41% kế hoạch. Hiện trà lúa đang giai đoạn chín, sâu bệnh ít phát sinh.

1.2. Cây màu: Màu lương thực trong tháng xuống giống 69 ha, nâng đến nay 407,9 ha; thu hoạch đến cuối tháng 300 ha, năng suất bình quân 3,7 tấn/ha, sản lượng 1.110 tấn. Màu thực phẩm trong tháng xuống giống 437,8 ha, nâng đến nay 2.421,03 ha; thu hoạch đến cuối tháng 1.850 ha, năng suất bình quân 21,5 tấn/ha, sản lượng 39.775 ha.

1.3. Cây lâu năm và cây ăn quả: Cây dừa diện tích 7.641,19 ha, trong đó: diện tích cho trái 6.460,02 ha, sản lượng thu hoạch đến cuối tháng 17.300 tấn, đạt 19,13% so kế hoạch. Cây ăn quả diện tích 8.878,38 ha, trong đó: diện tích cây thanh long 6.774,46 ha, diện tích thanh long cho sản phẩm 5.583,21 ha. Hiện nay, tổng diện tích cây ăn quả cho sản phẩm 7.384,02 ha, sản lượng thu hoạch 38.000 tấn, đạt 15,64% so kế hoạch.

1.4. Chăn nuôi: Tổng đàn gia súc - gia cầm (theo số liệu thống kê ước tính đến thời điểm 01/02/2023): Đàn bò tổng đàn có 49.862 con, đạt 99,07% kế hoạch; đàn heo tổng đàn có 50.150 con (không kể heo sữa), đạt 98,33% kế hoạch; đàn gia cầm tổng đàn có 7,6 triệu con, đạt 93,6% kế hoạch.

1.5. Thủy sản: Diện tích mặt nước thủy sản 63,5 ha, sản lượng thu hoạch trong tháng 106 tấn, khai thác nội địa 1,45 tấn.

1.6. Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP)

- Sản phẩm được công nhận: Đến nay huyện đã được công nhận 18 sản phẩm OCOP trong đó: 01 sản phẩm Trà Phụng Tiên đạt 3 sao (năm 2020), 14 sản phẩm Ca cao của Công ty TNHH Cacao Xuân Ron đạt 4 sao (năm 2021), 01 sản phẩm mắm tôm chua của Cơ sở Cao Lâm Hải đạt 3 sao (năm 2022), 01 sản phẩm trái thanh long ruột đỏ của HTX Nông nghiệp sạch Hưng Thịnh Phát đạt 4 sao (năm 2022) và 01 sản phẩm trái thanh long ruột đỏ của HTX Mỹ Tịnh An đạt 4 sao (năm 2022).

- Trong tháng Hội đồng tư vấn, đánh giá và chấm điểm sản phẩm OCOP huyện đã đánh giá và chấm điểm cho 4 sản phẩm của HTX Hươu sao Tây Nam Bộ. Kết quả sản phẩm Cao nhung hươu Tiến Vua, Rượu nhung hươu Tiến Vua, Bột nhung hươu Tiến Vua, Nhung hươu mật ong Tiến Vua đều đạt 4 sao. Đã nộp hồ sơ đến tỉnh chờ họp Hội đồng đánh giá cấp tỉnh.

2. Xây dựng nông thôn mới

- Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 25/2021/QH15 của Quốc hội về phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2015; xây dựng dự thảo kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Chợ Gạo chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021-2025; chọn 03 xã (Bình Phan, Hòa Định, Đăng Hưng Phước) xây dựng kế hoạch lộ trình thực hiện các tiêu chí xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao năm 2023.

3. Sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp điện; thương mại dịch vụ; quy hoạch, xây dựng

a) Sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, điện: Trong tháng giá trị công nghiệp thực hiện 44,063 tỷ đồng, lũy kế 80,577/470 tỷ đồng (giá so sánh 2010), đạt 17,14% kế hoạch.  

Kiểm tra, sửa chữa các hệ thống đèn chiếu sáng; khảo sát, lập dự toán sửa chữa hệ thống đèn đường, đèn nghệ thuật vòng xoay; tổng hợp, báo cáo kết quả kiểm tra an toàn điện tại các khu vực công cộng, chợ, khu dân cư, khu vui chơi giải trí, hệ thống chiếu sáng công cộng trên địa bàn trước, trong và sau tết Nguyên đán Quý Mão 2023; phối hợp khảo sát, thống nhất quy mô đầu tư hệ thống đèn tín hiệu giao thông giao đường tỉnh 877 và đường huyện 23B, xã Hòa Định; khảo sát vị trí lắp đặt điện kế đèn chiếu sáng dự án nâng cấp, mở rộng đường tỉnh 879B.

b) Thương mại, dịch vụ: Theo dõi cung ứng hàng hóa, nắm bắt diễn biến giá cả hàng hóa tại các chợ, cửa hàng bách hóa xanh và các cơ sở kinh doanh trên địa bàn; báo cáo tổng hợp kết quả phục vụ Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 trên địa bàn huyện; tham mưu cung cấp số liệu về số doanh nghiệp sử dụng Hợp đồng điện tử trên địa bàn huyện.

c) Quy hoạch, xây dựng

- Lập Quy hoạch chung đô thị Bến Tranh, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang đến năm 2045: Ủy ban nhân dân huyện đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện nhiệm vụ, lập Đồ án quy hoạch, đơn vị tư vấn đang thực hiện nhiệm vụ quy hoạch;

 - Lập Quy chế quản lý kiến trúc thị trấn Chợ Gạo, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang: Ủy ban nhân dân huyện đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện nhiệm vụ, lập Quy chế, đơn vị tư vấn đang thực hiện lập Quy chế.

4. Thu, chi ngân sách: Thu ngân sách từ kinh tế địa phương 10,802 tỷ đồng, nâng đến nay 26,962 tỷ đồng, đạt 19,97%; chi trong cân đối ngân sách 51,484 tỷ đồng, nâng đến nay 102,536 tỷ đồng, đạt 15,26% kế hoạch.

5. Xây dựng cơ bản: Tổng số vốn giao năm 2023 là 130,636 tỷ đồng. Gồm 37 công trình, trong đó: Thanh toán khối lượng hoàn thành 15 công trình, công trình chuyển tiếp 07 công trình, thi công mới 15 công trình, giải ngân là 26,992 tỷ đồng, đạt 20,66% kế hoạch vốn giao.

- Vốn ngân sách tỉnh: 13 công trình, gồm thanh toán khối lượng hoàn thành 06 công trình; chuyển tiếp 06 công trình (đang thi công 03 công trình, chưa triển khai thi công 03 công trình); công trình khởi công mới 01 công trình.

- Vốn ngân sách huyện: 24 công trình, gồm thanh toán khối lượng hoàn thành 09 công trình; chuyển tiếp 01 công trình, khởi công mới 14 công trình.

* Công tác giải tỏa đền bù các dự án:

- Dự án đầu tư công trình Nâng cấp tuyến kênh Chợ Gạo (giai đoạn 2): Tổng số hộ dân bị ảnh hưởng là 989 hồ sơ. Đã phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư số tiền 609,396 tỷ đồng, đã giải ngân 797 hồ sơ, số tiền 544,227 tỷ đồng. Các khu tái định cư: Xã Bình Phục Nhứt khu tái định cư tại ấp Bình Khương 1, diện tích khoảng 3,7 ha, đang trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án. Khu tái định cư ấp Tân Thạnh, xã Bình Phan đang điều chỉnh hồ sơ thiết kế. Khu tái định cư Khu II, thị trấn Chợ Gạo diện tích khoảng 1.500 m2, đã thi công xong, đang lập hồ sơ quyết toán và phê duyệt phương án bố trí tái định cư.

- Xây dựng Trụ sở làm việc UBND huyện Chợ Gạo và các phòng chức năng và hội trường: Đang gửi thẩm định chủ trương đầu tư.

- Hạ tầng kỹ thuật Trung tâm hành chính huyện Chợ Gạo (giai đoạn 1) đang gửi thẩm định chủ trương đầu tư.

- Công trình Nâng cấp mở rộng đường tỉnh 879B từ cầu Gò Cát đến ranh Long An: Tổng số hồ sơ đã kiểm kê 430 hồ sơ, gồm huyện Chợ Gạo 385 hồ sơ, huyện Châu Thành, tỉnh Long an 45 hồ sơ. Tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư là 382 hồ sơ/385 hộ với tổng kinh phí là 84,275 tỷ đồng.

- Đường tỉnh 864 (Đường dọc sông Tiền): Dự án đi qua 03 xã Xuân Đông (ấp Tân Hòa, An Lạc Thượng, An Lạc Trung); xã Hòa Định (ấp An Cư, Nhơn Hòa); xã Bình Ninh (ấp Bình Hưng Hạ, Bình Hưng Thượng). Tổng số hộ dân bị ảnh hưởng 577 hộ với 843 hồ sơ; tổng số kiểm kê được 843/843 hồ sơ (xã Bình Ninh: 345 hồ sơ, Xuân Đông 205 hồ sơ, Hòa Định 293 hồ sơ); tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư 484 hồ sơ là 180,994 tỷ đồng.

6. Công tác Tài nguyên và Môi trường: Trong tháng, Ủy ban nhân dân huyện đã tiếp nhận giải quyết 100 hồ sơ theo cơ chế một cửa gồm: 98 hồ sơ theo cơ chế một cửa thuộc lĩnh vực đất đai và 02 hồ sơ cấp giấy lần đầu. Tiếp nhận 98 hồ sơ chuyển mục đích với diện tích 10,49 ha; trong đó gồm: 61 hồ sơ đất trồng cây lâu năm, với diện tích 9,84 ha; 35 hồ sơ đất ở tại nông thôn, với diện tích 0,62 ha; 02 hồ sơ đất ở đô thị, với diện tích 0,03 ha.

II. VĂN HÓA - XÃ HỘI

1. Giáo dục và đào tạo: Tổng hợp kết quả Cuộc thi giáo viên dạy giỏi năm học 2022-2023: bậc mầm non đạt 54/60 giáo viên dự thi, tỷ lệ 90%; bậc tiểu học đạt 43/54 giáo viên dự thi, tỷ lệ 79,62%; bậc trung học cơ sở đạt 41/44 giáo viên dự thi, tỷ lệ 93,18%. Tham dự thi cấp tỉnh Cuộc thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học năm học 2022-2023, với 4 sản phẩm, kết quả đạt 01 giải Nhì và 01 giải Khuyến khích.

Toàn ngành có 1.516 cán bộ, giáo viên, nhân viên; trong đó mầm non có 399 người, tiểu học có 640 người và THCS có 477 người. số liệu trẻ, học sinh ra lớp sau nghỉ Tết Nguyên đán như sau: Bậc mầm non 6.119/6.353 trẻ, tỷ lệ 96,32% (còn 234 chưa ra lớp); bậc tiểu học 13.812/13.812 học sinh, tỷ lệ 100%; bậc THCS 10.441/10.455 học sinh, tỷ lệ 99,87% (còn 14 chưa ra lớp).

2. Y tế, dân số - kế hoạch hóa gia đình: Tình hình sốt xuất huyết đến nay xảy ra 09 ca (xã có số ca mắc cao: Quơn Long 03 ca, Tân Thuận Bình 02 ca), tăng 12,5% so cùng kỳ năm trước.

Công tác phòng, chống dịch Covid-19: Đến ngày 14/02/2023, trên địa bàn huyện có 17.328 ca nhiễm Covid-19; trong đó: đang điều trị 00 ca, xuất viện 17.180 ca, tử vong 148 ca.

Tiêm phòng vắc xin ngừa dịch Covid-19 (đến hết ngày 14/02/2023): Trẻ từ 05 đến 11 tuổi Mũi 1: 17.549 liều, đạt 107,50%; mũi 2: 14.515 liều, đạt 88,91%; trẻ từ 12 đến 17 tuổi Mũi 1: 17.618 liều, đạt 120,11%; mũi 2: 17.521 liều, đạt 119,45%; mũi 3: 12.938 liều, đạt 88,21%; người từ 18 tuổi trở lên 152.207 người; trong đó: Người có mặt tại địa phương 135.167 người, mũi 1: 124.400 liều, đạt 92,03%; mũi 2: 126.295 liều, đạt 93,44%; mũi 3: 12.005 liều (abala); mũi bổ sung: 6.309 liều; Mũi 3 (nhắc lại lần 1): 119.083 liều, đạt 88,10%; dân số tiêm mũi 4 cho người cao tuổi, người bị suy giảm miễn dịch 26.020 người; mũi 4 (nhắc lại lần 2): 26.480 liều, đạt 101,77%.

Vận động người trong độ tuổi sinh đẻ thực hiện các biện pháp tránh thai đến nay được 2.597 trường hợp, đạt 16,52%. Tính đến nay, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện 178.752/189.847 người, đạt tỷ lệ bao phủ 94,16%.

3. Văn hóa thông tin - thể dục thể thao và công tác truyền thanh: Thực hiện 75 băng rol, 05 cổng chào, 20 pa nô và 200 cờ các loại. Tại các trục lộ chính, xã, ấp đều được trang trí cổng chào, khẩu hiệu đón Tết. Hướng dẫn cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện, UBND xã, thị trấn tuyên truyền kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930- 03/02/2023).

Tổ chức Hội thi Cổng chào, kết quả giải Nhất xã Xuân Đông, giải Nhì xã Trung Hòa, giải Ba xã Bình Phục Nhứt, giải Khuyến khích xã Quơn Long, Lương Hòa Lạc, Thanh Bình, Tân Thuận Bình, Bình Phan; Hội thi Tuyến đường cờ, hoa đẹp, kết quả giải Nhất xã Mỹ Tịnh An, giải Nhì xã Hòa Tịnh, giải Ba thị trấn Chợ Gạo, giải Khuyến khích xã Hòa Định, An Thạnh Thủy, Đăng Hưng Phước, Long Bình Điền, Bình Ninh.

* Các hoạt động văn hóa mừng Đảng, mừng Xuân: Tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, gồm các hoạt động:  Cụm hoa - tiểu cảnh; chợ hoa; trưng bày triển lãm; hội thi Cổng chào và Hội thi Tuyến đường cờ, hoa đẹp; các hoạt động nghệ thuật, múa lân, hoạt động trò chơi có thưởng; bắn pháo hoa tầm thấp; chợ Tết quê; chưng nghi, triển lãm hình ảnh thành tựu kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh năm 2022.

Trong tháng biên tập 54 chương trình thời sự, sử dụng 279 tin 155 bài, mô hình, phỏng vấn, câu chuyện truyền thanh sử dụng 96 ghi âm tiếng động mang đặc thù phát thanh, (trong đó có 11 chương trình thời sự đặc biệt mừng Đảng mừng Xuân Quý Mão 2023, có 1 chương trình đặc biệt đón giao thừa và tiếp âm thư chúc Tết của Tổng Bí thư.

4. Lao động - thương binh và xã hội

- Tổ chức tư vấn, giới thiệu việc làm cho 30 lao động; phối hợp với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện xây dựng kế hoạch và đăng ký mở lớp đào tạo nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn năm 2023.

- Công tác thăm hỏi, tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023: tổng số 40.876 đối tượng và 04 đơn vị huyện, tăng 20,89% so năm 2022; tổng số tiền 14,931 tỷ đồng.

III. QUỐC PHÒNG - AN NINH

1. Quốc phòng: Lực lượng Dân quân kết hợp cùng Công an xã, thị trấn tuần tra 152 cuộc có 304 lượt đồng chí tham gia; theo dõi xã, thị trấn phát lệnh cho thanh niên và nắm chắc tình hình tư tưởng thanh niên sẵn sàng nhập ngũ năm 2023. Chuẩn bị nội dung phục vụ Cục Quân huấn/Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra công tác chuẩn bị huấn luyện năm 2023.

2. An ninh - trật tự

- Tội phạm về trật tự xã hội: Xảy ra 05 vụ, tăng 02 vụ so với tháng 01/2023, tăng 03 vụ so với tháng 02/2022. Hậu quả bị thương 01 người, thiệt hại tài sản 58 triệu đồng. Kết quả điều tra làm rõ 05/05 vụ, 09 đối tượng. Nội vụ khởi tố vụ án, khởi tố bị can 05 vụ, 09 đối tượng. Thu hồi tài sản 23 triệu đồng.

- Tội phạm về ma túy: Phát hiện 01 vụ tàng trữ trái phép chất ma túy, giảm 01 vụ so với tháng 01/2023, tăng 01 vụ so với tháng 02/2022. Tang vật 1,0135g ma túy tổng hợp và một số đồ vật có liên quan. Nội vụ khởi tố vụ án, khởi tố bị can 01 vụ, tạm giam 01 đối tượng.

- Vi phạm pháp luật về ma túy: Phát hiện 01 vụ tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật 0.0771g ma túy tổng hợp. Nội vụ lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính 01 đối tượng do không đủ định lượng xử lý hình sự.

- Vi phạm pháp luật về môi trường: Xảy ra 01 vụ vận chuyển cát không có hóa đơn, chứng từ chứng minh. Nội vụ đang lập hồ sơ, đề xuất xử lý theo quy định.

- Tai nạn giao thông: Xảy ra 01 vụ, tăng 01 vụ so với tháng 01/2023, tăng 01 vụ so với tháng 02/2022; hậu quả chết 01 người, tăng 01 người so với tháng 01/2023 và tháng 02/2022; bị thương 00/01/01 giảm 01 người so với tháng 01/2023 và tháng 02/2022.

- Tệ nạn: Phát hiện 08 vụ (đá gà 05 vụ, đánh bài 03 vụ). Nội vụ Công an các xã lập hồ sơ xử lý 08 vụ, 16 đối tượng.

- Tai nạn khác: Xảy ra 01 vụ chết người phát hiện ngày 10/02/2023 tại ấp Mỹ An B, xã Mỹ Tịnh An. Qua khám nghiệm tử thi xác định nguyên nhân do “ngạt nước”.  

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Album trang chủ Album trang chủ

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết