Truy cập nội dung luôn

 

TÍCH CỰC HƯỞNG ỨNG CUỘC THI TÌM HIỂU PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC

Chi tiết tin

Báo Cáo Thống Kê Tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2022
30/09/2022

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KT-XH 9 THÁNG

1. Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu chủ yếu

 - Tổng sản lượng lương thực có hạt ước thực hiện 7.537 tấn, đạt 124,37% kế hoạch, tăng 3,10% so cùng kỳ.

- Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp ước thực hiện 370 tỷ đồng (giá so sánh năm 2010), đạt 82,26% kế hoạch, tăng 28,6% so cùng kỳ.

- Thành lập mới 43 doanh nghiệp, đạt 107,5% kế hoạch.

- Tổng thu ngân sách từ kinh tế địa phương ước thực hiện 98,64 tỷ đồng, đạt 100,15% so dự toán tỉnh giao, tăng 9,79% so cùng kỳ.

- Tổng chi trong cân đối ngân sách huyện ước thực hiện 336,12 tỷ đồng, đạt 68,94% so dự toán; trong đó, chi đầu tư phát triển 33,95 tỷ đồng, đạt 92,55% dự toán, tăng 25,37% so cùng kỳ.

- Vận động nhân dân tự nguyện đóng góp được 9,8 tỷ đồng, đạt 131,55% so dự kiến.

- Vận động quỹ Đền ơn đáp nghĩa được 1,84 tỷ đồng, đạt 131,63% chỉ tiêu.

- Xây dựng 11 ngôi nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách, đạt 110% chỉ tiêu và sửa chữa 10 ngôi, đạt 333% chỉ tiêu tỉnh giao.

- Tạo thêm việc làm cho 1.938 lao động, đạt 96,9% kế hoạch.

- Dạy nghề cho 370 lao động nông thôn, đạt 123,33% kế hoạch.

- Giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 1,37%, vượt 0,63% kế hoạch.

- Sàng lọc trước sinh đạt 42,02% (chỉ tiêu giao 62%), sàng lọc sơ sinh đạt 79,53% (chỉ tiêu giao 88%).

- Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế (đến 31/8/2022) đạt 97,27% (tỉnh giao 97%).

- Giao quân đạt 100% chỉ tiêu tỉnh giao (đã giao 163 thanh niên).

 2. Kết quả thực hiện trên từng lĩnh vực cụ thể

 2.1. Sản xuất nông nghiệp

 a) Trồng trọt: Kết thúc sản xuất 02 vụ lúa Đông - Xuân và Hè - Thu, với tổng diện tích 377,6 ha được gieo trồng và thu hoạch, năng suất ổn định, sản lượng thu hoạch 1.802 tấn, đạt 76,35% so kế hoạch cả năm.  

- Trồng màu phát triển khá, hướng đến sản xuất chuyên canh và tập trung với tổng diện tích gieo trồng 8.252 ha, đạt 101,87% kế hoạch, tăng 3,66% so cùng kỳ; trong đó có 1.152 ha bắp và 7.100 ha màu thực phẩm; giá cả các loại màu ổn định nên nông dân có thu nhập khá.

- Kinh tế vườn có bước phát triển, toàn huyện hiện có 16.747 ha, tăng 2,25% so cùng kỳ; trong đó có 7.825 ha dừa, tăng 14,21% so cùng kỳ, sản lượng trên 85.700 tấn; có 6.452 ha cây thanh long, giảm 13% so cùng kỳ; tổng diện tích cây ăn quả cho sản phẩm 6.520 ha, ước sản lượng thu hoạch 178.000 tấn, đạt 75% so kế hoạch.

b) Chăn nuôi: (số liệu điều tra 01/9/2022) đàn heo có 47.000 con, đạt 94% kế hoạch, tăng 0,4% so cùng kỳ; đàn bò có 51.205 con, đạt 102,4% kế hoạch, giảm 1,14% so cùng kỳ và đàn gia cầm có 7,84 triệu con, đạt 98% kế hoạch, giảm 0,76% so cùng kỳ.

- Nuôi thủy sản tiếp tục được duy trì, ước sản lượng nuôi trồng và khai thác 1.187 tấn, đạt 76,39% kế hoạch.

2.2. Về phát triển nông thôn, xây dựng nông thôn mới

- Thủy lợi: Triển khai thi công 16/16 công trình vốn thủy lợi phí và phòng chống hạn mặn trên địa bàn, tổng kinh phí 3,9 tỷ đồng; đã thi công xong 15 công trình (hoàn thành nghiệm thu 11 công trình), đang thi công 01 công trình.  

- Nước sinh hoạt: Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh trên địa bàn huyện đạt 100%, trong đó tỷ lệ đạt theo quy chuẩn 02 của Bộ Y tế là 99,6%.

* Xây dựng nông thôn mới: Huyện có kế hoạch đăng ký 02 xã phấn đấu đạt các tiêu chí để được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao: xã Bình Ninh dự kiến tháng 11 năm 2022, xã Mỹ Tịnh An tháng 12/2022.

2.3. Sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp

Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn huyện ước thực hiện 370,2 tỷ đồng, đạt 82,26% kế hoạch, tăng 28,54% so cùng kỳ.

Thành lập mới 43 doanh nghiệp, tổng vốn điều lệ 133,5 tỷ đồng, nâng tổng số có 473 doanh nghiệp đang hoạt động, tổng vốn 1.327,6 tỷ đồng.

2.4. Kinh tế tập thể: Thành lập mới 05 Hợp tác xã với 130 thành viên, nâng tổng số đến nay trên địa bàn huyện có 30 Hợp tác xã và 01 chi nhánh Hợp tác xã với 3.536 thành viên, tổng vốn điều lệ 91,44 tỷ đồng.

2.5. Xây dựng cơ bản: Tổng số công trình xây dựng cơ bản năm 2022 đã có quyết định giao vốn 47 công trình, gồm: Thanh toán khối lượng hoàn thành 05 công trình, thi công chuyển tiếp 18 công trình và thi công mới 24 công trình; tổng vốn giao 112 tỷ đồng; giá trị khối lượng thực hiện đến nay 118,15 tỷ đồng, giải ngân 88,46 tỷ đồng, đạt 78,98% so kế hoạch vốn giao.

2.6. Tài nguyên và môi trường: Công tác quản lý nhà nước về đất đai được quan tâm thực hiện tốt trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu; công tác giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; thu hồi đất thực hiện các dự án; công tác tuyên truyền, vận động và thanh tra, kiểm tra môi trường được thực hiện thường xuyên; phối hợp khảo sát vị trí 20 giếng khoan đề nghị cấp phép khai thác. Quản lý đất công với tổng số 440 thửa, diện tích 843.813 m2, đã tổ chức đo đạc, cắm trụ quản lý đối với các trường hợp không lấn chiếm; tranh chấp, lấn chiếm 19 thửa, diện tích 19.458 m2; chưa sử dụng 49 thửa, diện tích 59.234 m2; huyện đã có văn bản chỉ đạo và thành lập Tổ kiểm tra xử lý vi phạm trong lĩnh vực đất đai, tài nguyên nước trên địa bàn.

2.7. Tài chính - tín dụng

- Thu ngân sách từ kinh tế địa phương ước thực hiện 98,64 tỷ đồng, đạt 100,15% so dự toán tỉnh giao, tăng 9,8% so cùng kỳ.  

- Tổng chi trong cân đối ngân sách huyện ước thực hiện 336,12 tỷ đồng, đạt 68,94%, tăng 11,85% so cùng kỳ; trong đó, chi đầu tư phát triển 33,95 tỷ đồng, đạt 92,55% dự toán, tăng 25,37% so cùng kỳ.

2.8. Về văn hóa - xã hội

a) Giáo dục và đào tạo: Tổ chức tổng kết năm học 2021 - 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm học 2022 - 2023. Kết quả xét tốt nghiệp trung học cơ sở có 2.460 học sinh, đạt tỷ lệ 100% tăng 0,04% so năm học trước.  

Thực hiện tốt “Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường” năm học 2022 - 2023: toàn ngành đồng loạt tổ chức Lễ Khai giảng năm học mới vào ngày 05 tháng 9 năm 2022. Tỷ lệ huy động học sinh ra lớp: Nhà trẻ đạt 9,36% (nghị quyết 13%), mẫu giáo đạt 84,5% (Nghị quyết 86%), tiểu học đạt 100% (Nghị quyết 100%), Trung học cơ sở đạt 98,5% (Nghị quyết 98,5%).

Toàn huyện có 33/54 trường đạt chuẩn quốc gia (08 trường mầm non, 15 trường tiểu học, 07 trường THCS, 03 trường THPT), đạt tỷ lệ 61,11%.

b) Y tế, dân số - kế hoạch hóa gia đình: Số lượt bệnh nhân đến khám tại Trung tâm Y tế huyện giảm 48,91%; bệnh điều trị nội trú giảm 26%; tại các Trạm Y tế xã, thi trấn số lượt khám bệnh tăng 11,52%. Công suất sử dụng giường bệnh tại Trung tâm Y tế huyện đạt 50,6%, tăng 1,6% so cùng kỳ.

- Công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện các kế hoạch, biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên người được tập trung thực hiện; hầu hết các bệnh đều ít xảy ra và giảm so cùng kỳ; tuy nhiên, sốt xuất huyết xảy ra 497 ca, tăng 238% so cùng kỳ.

- Công tác an toàn vệ sinh thực phẩm luôn được quan tâm thực hiện, nhất là công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức về an toàn vệ sinh thực phẩm; đã tổ chức kiểm tra an toàn thực phẩm tại 25 cơ sở dịch vụ ăn uống, 25 cơ sở thức ăn đường phố và 09 bếp ăn nhóm trẻ tư thục, qua kiểm tra không phát hiện vi phạm.

- Công tác truyền thông sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình được thực hiện thường xuyên, đảm bảo đúng kế hoạch, đã vận động 16.027 người sử dụng các biện pháp tránh thai, đạt 102%; sàng lọc trước sinh đạt 42,02% (chỉ tiêu giao 62%), sàng lọc sơ sinh đạt 79,53% (chỉ tiêu giao 88%).

- Công tác phòng, chống dịch Covid-19 được quan tâm chỉ đạo, theo dõi, kiểm soát chặt chẽ. Đến ngày 28/9/2022 trên địa bàn huyện có 17.273 ca nhiễm Covid-19; trong đó: đang điều trị 11 ca, xuất viện 17.114 ca, tử vong 148 ca.

- Tiêm phòng vắc xin ngừa dịch Covid-19 (đến hết ngày 28/9/2022):

+ Trẻ từ 05 đến 11 tuổi: Mũi 1: 16.461 liều, đạt 99,36%; mũi 2: 11.518 liều, đạt 69,52%.

+ Trẻ từ 12 đến 17 tuổi: Mũi 1: 17.586 liều, đạt 91,94%; mũi 2: 17.263 liều, đạt 90,25%; mũi 3: 11.601 liều, đạt 60,65%.

+ Người từ 18 tuổi trở lên: Mũi 1: 124.396 liều, đạt 92,03%; mũi 2: 126.278 liều, đạt 93,42%; mũi 3: 12.005 liều (abala); mũi bổ sung: 6.309 liều; Mũi 3 (nhắc lại lần 1): 116.776 liều, đạt 86,39%; mũi 4 (nhắc lại lần 2): 19.794 liều, đạt 26,26%.

c) Hoạt động văn hóa và thông tin, thể dục - thể thao, truyền thanh - truyền hình:

Tổ chức tuyên truyền các hoạt động văn hóa nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn, và các sự kiện chính trị địa phương. Tổ chức họp thông qua phát thảo mô hình Di tích Khu căn cứ Huyện ủy - xã Trung hòa, huyện Chợ Gạo; phối hợp thẩm định điều kiện tối thiểu về cơ sở vật chất kỹ thuật và dịch vụ các cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn huyện; kết quả có 03 cơ sở đạt tiêu chuẩn lưu trú du lịch: AquaHom (xã Hoà Định), Thành Danh (xã Tân Thuận Bình), Quê Hương (xã Song Bình).

Tổ chức thành công Đại hội thể dục, thể thao cấp huyện và sơ sở; tham gia các môn thi đấu tại Đại hội TDTT tỉnh Tiền Giang đạt 21 Huy chương vàng, 40 Huy chương bạc, 28 Huy chương đồng;

Phong trào luyện tập thể dục, thể thao rèn luyện sức khỏe trong nhân dân được duy trì và có bước phát triển, hiện nay tỷ lệ người dân tham gia luyện tập thể dục, thể thao thường xuyên đạt 39%, số gia đình tham gia luyện tập đạt 28,6%.

d) Lĩnh vực lao động - thương binh và xã hội, Bảo hiểm xã hội

- Vận động quỹ Đền ơn đáp nghĩa 1,84 tỷ đồng, đạt 153,41%; xây dựng 11 nhà tình nghĩa, kinh phí 660 triệu đồng, đạt 110% và sửa chữa 10 ngôi, kinh phí 400 triệu đồng, đạt 333% kế hoạch.  

- Tư vấn, giới thiệu việc làm 1.938 lao động, đạt 96,9%; đưa 36 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, đạt 180%; mở 11 lớp đào tạo nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn có 370 lao động, đạt 123,3%.

- Tổng số hộ nghèo cuối năm 2022 còn 735 hộ, tỷ lệ 1,37%, vượt 0,63% so nghị quyết; hộ cận nghèo 1.286 hộ, tỷ lệ 2,4%.

- Công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em được tổ chức thực hiện tốt, với nhiều chương trình, kế hoạch thiết thực; vận động Quỹ Bảo trợ trẻ em được 344 triệu đồng, đạt 76,4% so chỉ tiêu; kịp thời mua Bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi, đến nay được 16.572 thẻ (đã trừ số trẻ em hết tuổi).

- Toàn huyện hiện có 184.168 người tham gia bảo hiểm y tế, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế (đến 31/8/2021) đạt 97,27% (chỉ tiêu tỉnh giao 97%).

2.9. Quốc phòng - an ninh

a) Quốc phòng: Hoàn thành công tác tuyển quân năm 2022, đã giao 163 thanh niên, đạt 100% chỉ tiêu tỉnh giao. Tổ chức huấn luyện cho các đối tượng đạt chỉ tiêu kế hoạch; hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ năm 2022; công tác đảng, công tác chính trị được triển khai thực hiện đồng bộ, nền nếp, hiệu quả; năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của các tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên nâng lên, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Công tác hậu cần, tài chính, kỹ thuật được quan tâm, bảo đảm tốt cho hoạt động thường xuyên.

b) An ninh - trật tự:

- Tội phạm về trật tự xã hội: Xảy ra 33 vụ (giảm 43,1% so cùng kỳ năm 2021); chết 02 người, bị thương 06 người, tài sản thiệt hại trên 638 triệu đồng. Điều tra làm rõ 28 vụ (đạt 84,9%), khởi tố 29 đối tượng, chuyển tỉnh 04 vụ (4 đối tượng), đang điều tra làm rõ 05 vụ. Thu hồi tài sản trị giá 281 triệu đồng.  

- Tội phạm, vi phạm pháp luật về ma túy: phát hiện 06 vụ tàng trữ trái phép, mua bán chất ma túy (giảm 05 vụ), khởi tố 07 đối tượng, xử phạt vi phạm hành chính 02 đối tượng. Phát hiện, xử lý phạt tiền 42 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy.  

- Tội phạm về kinh tế: Phát hiện 01 vụ buôn bán hàng cấm, tang vật 2.800 bao thuốc lá ngoại nhập lậu; khởi tố 01 đối tượng.

- Vi phạm pháp luật về kinh tế: phát hiện 01 vụ vận chuyển 990 bao thuốc lá lậu, kết quả phạt tiền 01 đối tượng; vi phạm pháp luật về môi trường phát hiện 01 vụ, 04 đối tượng (khai thác cát trái phép), chuyển Thanh tra Sở TNMT.

- Tệ nạn xã hội: phát hiện, xử lý 32 vụ cờ bạc, xử lý hành chính 172 đối tượng.

- Tai nạn và va chạm giao thông: xảy ra 20 vụ (tăng 4 vụ), chết 19 người (tăng 05 người), bị thương 06 người (giảm 02 người).

2.10. Hoạt động nội chính

a) Lĩnh vực tư pháp: Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; toàn huyện có 132 tổ hòa giải, với 882 hòa giải viên được bố trí đều khắp ở các ấp, khu phố trên địa bàn huyện. Trong 9 tháng nhận 36 vụ, hòa giải thành 33 vụ, đạt tỷ lệ 91,7%.

b) Lĩnh vực thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Trong 9 tháng tiếp 13 lượt, 13 người, 13 vụ việc, giảm 35% so cùng kỳ. Tiếp nhận 32 đơn (05 đơn khiếu nại, 03 đơn tố cáo, 24 đơn kiến nghị, phản ánh), tăng 6,7% so cùng kỳ; đã giải quyết 14/15 đơn thuộc thẩm quyền, đạt 93,33%. Đã triển khai thực hiện hoàn thành 04/04 cuộc thanh tra hành chính./.

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Album trang chủ Album trang chủ

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết