Truy cập nội dung luôn

 

TÍCH CỰC HƯỞNG ỨNG CUỘC THI TÌM HIỂU PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC

Chi tiết tin

Báo Cáo Thống Kê Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2022
27/07/2022

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN PHÁT TRIỂN KT-XH 6 THÁNG ĐẦU NĂM

1. Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu chủ yếu

      - Tổng sản lượng lương thực có hạt 4.500 tấn, đạt 74,26% kế hoạch, giảm 25% so cùng kỳ.

- Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp 250,17 tỷ đồng (giá so sánh 2010), đạt 55,59% kế hoạch.

      - Thành lập mới 25 doanh nghiệp, đạt 71,42% so nghị quyết.

- Tổng thu ngân sách từ kinh tế địa phương (đến ngày 26/6) thực hiện 59 tỷ đồng, đạt 59,97% so dự toán, tăng 1,28% so cùng kỳ.

- Tổng chi trong cân đối ngân sách huyện và xã 324,2 tỷ đồng, đạt 53,39% so dự toán, tăng 7,1% so cùng kỳ.

- Tạo thêm việc làm cho 1.546 lao động, đạt 77,3% so nghị quyết.

      - Dạy nghề cho 235 lao động nông thôn, đạt 78,33% so nghị quyết.

- Giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 1,58%, đạt so nghị quyết.

- Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện 96,82%, đạt so nghị quyết.

- Giao quân đạt 100% so chỉ tiêu tỉnh giao.

2. Kết quả thực hiện trên các lĩnh vực

2.1. Sản xuất nông nghiệp

- Vụ lúa Đông Xuân, xuống giống 199,8 ha, đạt 90,86% kế hoạch, giảm 44,7% so cùng kỳ; năng suất bình quân 5,9 tạ/ha, sản lượng 1.183 tấn, đạt 91% kế hoạch.

- Vụ Hè Thu 2022 đã xuống giống dứt điểm với diện tích 177,33 ha, đạt 88,66% kế hoạch.

- Màu lương thực gieo trồng 752 ha, năng suất bình quân 3,7 tấn/ha, sản lượng 2.257 tấn, đạt 61% kế hoạch. Màu thực phẩm gieo trồng 4.736 ha, năng suất bình quân 19,6 tấn/ha, sản lượng 77.420 tấn, đạt 55% kế hoạch.

- Cây lâu năm và cây ăn quả: Cây dừa diện tích 7.260 ha (tăng 410 ha so năm 2021), sản lượng thu hoạch đạt 93,3% kế hoạch. Cây ăn quả diện tích 9.361ha, đạt 94,8% kế hoạch; trong đó, diện tích cây thanh long 6.912 ha (giảm 505 ha so năm 2021). Hiện nay, tổng diện tích cây ăn quả cho sản phẩm 7.485ha, sản lượng thu hoạch 127.245 tấn, đạt 52,47% kế hoạch.

- Chăn nuôi: Thời điểm 01/4/2020, đàn bò 51.346 con, đạt 102,7% kế hoạch, giảm 2,4% so cùng kỳ; đàn heo 48.300 con, đạt 96,6% kế hoạch, giảm 0,2% so cùng kỳ; đàn gia cầm 8 triệu con, đạt 100% kế hoạch, giảm 7,7% so cùng kỳ.

- Công tác phòng, chống dịch bệnh được tập trung thực hiện, nhất là công tác tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm, thực hiện kế hoạch tiêu độc khử trùng môi trường chăn nuôi đợt I năm 2022, đã phun xịt tiêu độc 19.159 hộ chăn nuôi.

- Thủy sản: Toàn huyện có 70 ha, đạt 96,6% kế hoạch, giảm 4,8% so cùng kỳ.

2.2. Về phát triển nông thôn, xây dựng nông thôn mới

- Thủy lợi: Triển khai thi công 16 công trình thủy lợi nội đồng dài 34 km, tổng kinh phí 3,9 tỷ đồng, đến nay thi công hoàn thành và nghiệm thu 13 công trình, đang thi công 3 công trình.

- Về điện: Tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra, xử lý các đường dây hạ áp sau điện kế đến hộ dân theo kế hoạch. Kiểm tra kết quả thực hiện tiêu chí số 4 về điện ở các xã.

- Nước sinh hoạt: Toàn huyện có 85 Tổ hợp tác cung cấp nước sinh hoạt nông thôn cho 100% hộ dân; trong đó, tỷ lệ hộ dân sử dụng nước đạt Quy chuẩn 02 của Bộ Y tế là 97,28%.

- Duy tu, bảo dưỡng các công trình giao thông: Thực hiện đảm bảo tiến độ theo kế hoạch; trong đó, hoàn thành và nghiệm thu 5/8 công trình, tổng kinh phí trên 4,2 tỷ đồng.

      - Xây dựng xã nông thôn mới nâng cao: Tổ chức lễ công bố xã Trung Hòa đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021. Năm 2022, 02 xã Bình Ninh và Mỹ Tịnh An được Ủy ban nhân dân tỉnh chọn xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, đến nay qua kiểm tra đánh giá sơ bộ xã Bình Ninh đạt 13/19 tiêu chí, xã Mỹ Tịnh An đạt 16/19 tiêu chí.

      2.3. Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP): Có 09 cơ sở đăng ký sản phẩm OCOP, các ngành chức năng huyện đang hỗ trợ xã và các cơ sở lập hồ sơ trình tỉnh công nhận.

2.4. Sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ

Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp 6 tháng đầu năm 250,17 tỷ đồng, đạt 55,59% kế hoạch, giảm 2,8% so cùng kỳ. Toàn huyện hiện có 4.307 cơ sở sản xuất kinh doanh, tổng vốn trên 576 tỷ đồng.

Dự án chợ và Khu phố chợ Bến Tranh nhà đầu tư đã sắp xếp các hộ tiểu thương vào buôn bán, kinh doanh ổn định trong khu vực nhà lồng chợ. Dự án khu thương mại dịch vụ Long Bình Điền UBND tỉnh đã phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất, hiện nay đang xây phương án đấu giá để tổ chức đấu giá theo quy định.

2.5. Kinh tế tập thể: Thành lập mới 05 HTX, nâng toàn huyện có 29 HTX và 01 chi nhánh HTX với tổng số 3.620 thành viên, tổng vốn điều lệ 89,7 tỷ đồng. Phần lớn các đơn vị hoạt động sản xuất, kinh doanh có hiệu quả.

Có 85 Tổ hợp tác (lĩnh vực nông nghiệp 78 Tổ, lĩnh vực TTCN-DV 7 Tổ), hoạt động chủ yếu mang tính chất phục vụ, không có tích lũy vốn để tái đầu tư sửa chữa hoặc mở rộng, nên hiệu quả hoạt động chưa cao.

2.6. Xây dựng cơ bản: Tổng kế hoạch vốn giao năm 2022 là 101,004 tỷ đồng, thực hiện 44 công trình, trong đó: thanh toán khối lượng 02 công trình, chuyển tiếp 20 công trình, xây dựng mới 22 công trình. Giải ngân thanh toán 6 tháng đầu năm 57,362 tỷ đồng, đạt 56,79% so kế hoạch vốn.

2.7. Công tác tài nguyên, môi trường: Công tác quản lý nhà nước về đất đai được quan tâm thực hiện đúng quy định; việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết hồ sơ đất đai được tập trung thực hiện tốt, đảm bảo trình tự thủ tục và thời gian, đã nhận và giải quyết 611 hồ sơ; tổ chức kiểm tra việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất trái phép trên địa bàn huyện. Công tác tuyên truyền, vận động và thanh tra, kiểm tra môi trường được thực hiện thường xuyên; kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm.

2.8. Tài chính: Tổng thu ngân sách từ kinh tế địa phương 59 tỷ đồng, đạt 59,97% so dự toán, tăng 1,28% so cùng kỳ. Tổng chi trong cân đối ngân sách huyện và xã 324,2 tỷ đồng, đạt 53,39% so dự toán, tăng 1,7% so cùng kỳ.

2.9. Về văn hóa - xã hội

a) Giáo dục và đào tạo: Hoàn thành nhiệm vụ năm học 2021 - 2022, các trường đã tổ chức tổng kết, đánh giá chất lượng trong năm học, tuy gặp nhiều khó khăn do đại dịch Covid-19 nhưng chất lượng cơ bản giữ vững. Toàn huyện có 54 trường công lập và 02 trường mầm non tư thục, đáp ứng được yêu cầu học tập cho học sinh ở các bậc học. Huy động học sinh ra lớp: Nhà trẻ đạt 5,7% chỉ tiêu, giảm 6,31% so cùng kỳ; Mẫu giáo đạt 65,7% chỉ tiêu, giảm 19,36% so cùng kỳ;  tiểu học đạt 100% chỉ tiêu và duy trì sĩ số đạt 100%, giữ vững so cùng kỳ năm trước; trung học cơ sở đạt 98,52% chỉ tiêu, tăng 0,02%; có 73 học sinh bỏ học, duy trì sĩ số đạt 99,3%, giảm 0,12% so cùng kỳ.

Toàn huyện có 33 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 61,11% (mầm non 8 trường, tiểu học 15 trường, trung học cơ sở 7 trường và trung học phổ thông 3 trường).

b) Y tế, Dân số - kế hoạch hóa gia đình: Triển khai thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế, đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động trong nội bộ và nhân dân nâng cao ý thức phòng, ngừa dịch bệnh; đã khám, điều trị bệnh cho trên 122.699 lượt người; số lần khám bệnh giảm, điều trị nội trú giảm so cùng kỳ; công suất sử dụng giường bệnh đạt 29,7%. Bệnh sốt xuất huyết xảy ra 146 ca, tăng 11,4% so cùng kỳ; các bệnh khác giảm so cùng kỳ.

Vận động người trong độ tuổi thực hiện các biện pháp tránh thai được 13.365 trường hợp, đạt 85%. tỷ lệ sàng lọc trước sinh đạt 18,6%; tỷ lệ sàng lọc sơ sinh đạt 37,5%. Đến nay, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 96,8%.

c) Hoạt động văn hóa và thông tin, truyền thanh - truyền hình: Tổ chức tốt công tác tuyên truyền cổ động trực quan và hoạt động tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị của đất nước và của địa phương gắn với việc xây dựng nông thôn mới. Phong trào luyện tập thể dục, thể thao tiếp tục duy trì và phát triển, tỷ lệ người dân tham gia luyện tập thể dục, thể thao thường xuyên đạt 39%, gia đình tham gia luyện tập đạt 28,6%.

d) Lĩnh vực lao động - thương binh và xã hội: Vận động quỹ Đền ơn đáp nghĩa được 1,49 tỷ đồng, đạt 124,5% chỉ tiêu; xây dựng 07 nhà tình nghĩa, đạt 70% chỉ tiêu; sửa chữa 06 nhà, đạt 200% chỉ tiêu; tổng kinh phí 660 triệu đồng.

Đào tạo nghề ngắn hạn 235 lao động, đạt 78,33% so nghị quyết; giải quyết việc làm 1.546 lao động, đạt 77,3% so nghị quyết. Có 09 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, đạt 45% so kế hoạch.

Giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 1,58%, đạt so nghị quyết (nghị quyết dưới 2% - theo chuẩn nghèo đa chiều mới, giai đoạn 2022-2025).

Công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em được thực hiện tốt, vận động quỹ bảo trợ trẻ em 277 triệu đồng, đạt 61,55% kế hoạch. Mua bảo hiểm y tế cho trẻ em đưới 6 tuổi đến nay được 16.539 em.

2.10. Quốc phòng - an ninh

- Hoàn thành công tác tuyển quân năm 2022 đạt yêu cầu về số lượng và chất lượng, đã giao 163 thanh niên, đạt 100% chỉ tiêu; tổ chức đón 133 quân nhân xuất ngũ trở về địa phương. Công tác tập huấn, huấn luyện các đối tượng đảm bảo theo kế hoạch.

 Trật tự xã hội xảy ra 14 vụ, giảm 50% so cùng kỳ 2021, giảm 36,4% so cùng kỳ 2019; tội phạm về ma túy chưa phát hiện; phát hiện, xử lý 48 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy, đã phạt tiền 47 đối tượng, đưa đi cơ sở cai nghiện bắt buộc 01 đối tượng; phát hiện xử lý 24 vụ cờ bạc, lập hồ sơ xử lý 141 đối tượng.

- Tai nạn giao thông đường bộ 11 vụ, tăng 02 vụ so cùng kỳ năm 2021, tăng 07 vụ so cùng kỳ năm 2019; làm chết 11 người, bị thương 03 người./.

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Album trang chủ Album trang chủ

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết