Truy cập nội dung luôn

 

TÍCH CỰC HƯỞNG ỨNG CUỘC THI TÌM HIỂU PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC

Chi tiết tin

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Chợ Gạo tập huấn tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao trên địa bàn xã Bình Ninh
30/11/2022

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Chợ Gạo vừa tổ chức tập huấn lấy ý kiến sự hài lòng của người dân đề nghị công nhận xã nông thôn mới nâng cao trên địa bàn xã Bình Ninh cho 120 thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới nâng cao xã Bình Ninh, Chủ tịch và Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Trưởng Ban công tác Mặt trận ấp, Chi hội trưởng: Nông dân, Phụ nữ, Cựu chiến binh, Bí thư chi đoàn các ấp.

Tại lớp tập huấn, ông Trần Hoàng Tuấn - Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện Chợ Gạo hướng dẫn nội dung, cách thức, quy trình việc lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân đối với xã xây dựng nông thôn mới nâng cao. MTTQ huyện ban hành phiếu, hướng dẫn cách đi lấy phiếu ý kiến; cách đánh phiếu, tổng hợp báo cáo và các biểu mẫu cho Ban công tác mặt trận  ấp, Ủy ban MTTQVN cấp xã.

Dự kiến thời gian thực hiện từ ngày 28/11/2022 đến 02/12/2022. Tỷ lệ lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân phải được thực hiện ít nhất 80% tổng số hộ gia đình của các khu dân cư trong xã. Đối với đề nghị xã nông thôn mới nâng cao: Từ câu số 01 đến câu 18 phải đạt từ 85% trở lên số hộ được lấy ý kiến hài lòng (trong đó không có câu nào tỷ lệ hài lòng dưới 70%); câu số 19 phải đạt từ 90% trở lên số hộ được lấy ý kiến hài lòng.

Thông qua việc lấy ý kiến sự hài lòng của người dân nhằm khẳng định vai trò chủ thể của Nhân dân trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, nâng cao trách nhiệm của Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận trong việc công nhận kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao tại cơ sở.

Bình Yên

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Album trang chủ Album trang chủ

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết