Truy cập nội dung luôn

 

TÍCH CỰC HƯỞNG ỨNG CUỘC THI TÌM HIỂU PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC

Chi tiết tin

BAN HÀNH QUY TRÌNH TIẾP NHẬN, GIẢI QUYẾT THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KHAI SINH, ĐĂNG KÝ KHAI TỬ, ĐĂNG KÝ KẾT HÔN VÀ CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP TRỰC TUYẾN
25/08/2022

​Ủy ban nhân dân huyện Chợ Gạo nhận được Quyết định số 2177/QĐ-UBND ngày 04 tháng 8 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc ban hành Quy trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục đăng ký khai sinh, đăng ký khai tử, đăng ký kết hôn và cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến.

 Phòng Tư pháp huyện tiến hành rà soát, cập nhật, thay thế thủ tục hành chính để niêm yết công khai nội dung chi tiết của các thủ tục hành chính (Căn cứ Công văn số 1722/BTP-TTLLTPQG ngày 30 tháng 5 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về hướng dẫn tái cấu trúc quy trình thực hiện thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến; Công văn số 1868/BTP-HTQTCT ngày 08 tháng 6 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về hướng dẫn tái cấu trúc quy trình thực hiện thủ tục đăng ký khai sinh, đăng ký khai tử, đăng ký kết hôn)

Ủy ban nhân dân huyện Chợ Gạo đã cập nhật nội dung chi tiết của các thủ tục hành chính nêu trên và niêm yết tại bảng niêm yết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân huyện. Bảng niêm yết được đặt tại Bộ phận Một cửa huyện Chợ Gạo./.

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Album trang chủ Album trang chủ

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết