Truy cập nội dung luôn

 

TÍCH CỰC HƯỞNG ỨNG CUỘC THI TÌM HIỂU PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC

Chi tiết tin

Đoàn lãnh đạo huyện Chợ Gạo Làm việc với xã Ban chỉ đạo xã Bình Ninh về xây dựng xã nông thôn mới nâng cao
07/03/2022

Mới đây, Đoàn lãnh đạo huyện Chợ Gạo do ông Nguyễn Hồng Hữu - Chủ tịch UBND huyện làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với Ban Chỉ đạo xã Bình Ninh về kết quả thực hiện và kế hoạch, lộ trình xây dựng xã nông thôn mới nâng cao năm 2022.

Đến thời điểm này xã Bình Ninh đạt 13/19 tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, xã đang tập trung các nguồn lực thực hiện các tiêu chí chưa đạt gồm: tiêu chí quy hoạch, giao thông, thu nhập, tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn, y tế, môi trường.

Đối với tiêu chí giao thông xã tích cực thực hiện xây dựng ánh sáng đèn đường 11,2 km tuyến đường huyện, xã, ấp, nâng cấp trải nhựa tuyến đường Trần Văn Hoa, vận động Nhân dân hiến đất mở rộng các tuyến đường ngõ xóm bằng pêtông. Đối với tiêu chí môi trường, xã thành lập các tổ thu gom rác, các ngành đoàn thể xã đang nhân rộng mô hình trồng cây xanh dọc các tuyến đường.   

Kết luận buổi làm việc, ông Nguyễn Hồng Hữu - Chủ tịch UBND huyện lưu ý xã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên đi vào thực hiện các tiêu chí ngay trong đầu quý I năm 2022. Thực hiện xây dựng xã nông thôn mới nâng cao theo tiêu chí mới, khối lượng công việc nhiều, Ban Chỉ đạo xã Bình Ninh cần dồn sức tập trung thực hiện, phải định hướng những công việc cần phải thực hiện để đến cuối năm được tỉnh công nhận xã nông thôn mới nâng cao, qua đó làm nền tảng để xây dựng thành công xã nông thôn mới kiểu mẫu trong thời gian tới. Đồng thời lưu ý các phòng, ban chuyên môn huyện, nhất là Văn phòng điều phối huyện cập nhật thường xuyên việc thực hiện từng tiêu chí để có sự hỗ trợ kịp thời cho xã Bình Ninh. Đối với các tiêu chí tự đánh giá đã đạt cần kiểm tra thường xuyên để duy trì giữ vững và nâng cao hơn nữa.

Ngọc Duyên

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Album trang chủ Album trang chủ

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết