Truy cập nội dung luôn

 

TÍCH CỰC HƯỞNG ỨNG CUỘC THI TÌM HIỂU PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC

Chi tiết tin

Đính chính Thông báo 234//TB-UBND về việc tuyển dụng công chức cấp xã 2022
10/02/2022

Ngày 24 tháng 01 năm 2022, Ủy ban nhân dân huyện Chợ Gạo có ban hành Thông báo số 234/TB-UBND về việc tuyển dụng công chức xã, thị trấn năm 2022.

Thực hiện Công văn số 228/SNV-XDCQ&CTTN ngày 28 tháng 01 năm 2022 của Sở Nội vụ tỉnh Tiền Giang về việc tuyển dụng công chức cấp xã trên địa bàn huyện Chợ Gạo. Theo đó, Sở Nội vụ tỉnh Tiền Giang có ý kiến về tiêu chuẩn đối với chức danh công chức Tài chính - Kế toán cấp xã thực hiện theo nội dung tại Công văn số 5368/BNV-CQĐP ngày 26 tháng 10 năm 2021 của Bộ Nội vụ về tiêu chuẩn công chức cấp xã. Do đó, để đảm bảo đúng quy định của pháp luật về tuyển dụng công chức cấp xã, Ủy ban nhân dân huyện Chợ Gạo đính chính lại một số nội dung như sau:

1. Tại Phần I Thông báo số 234/TB-UBND:Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường (phụ trách lĩnh vực Nông nghiệp và Môi trường) 07 chỉ tiêu, đơn vị xã: Trung Hòa, Mỹ Tịnh An, Hòa Tịnh, Phú Kiết, Hòa Định, Long Bình Điền và Bình Phan”.

Ủy ban nhân dân huyện Chợ Gạo đính chính lại là: Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường (phụ trách lĩnh vực Nông nghiệp và Môi trường) 07 chỉ tiêu, đơn vị xã: Trung Hòa, Mỹ Tịnh An, Hòa Tịnh, Phú Kiết, Hòa Định, Bình Ninh và Bình Phan”.

2. Tại mục 3.2 Phần II Thông báo số 234/TB-UBND:Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học trở lên của ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của từng chức danh công chức cấp xã ....”.

Ủy ban nhân dân huyện Chợ Gạo đính chính lại là: Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học trở lên (riêng đối với chức danh công chức Tài chính - Kế toán tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên) của ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của từng chức danh công chức cấp xã ....”.

Ủy ban nhân dân huyện Chợ Gạo thông báo đến các cơ quan, đơn vị được biết.

(Đính kèm:

+ Công văn đính chính

+ Chỉ tiêu tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022)./.

Tương phản
Đánh giá bài viết(3.0/5)

Album trang chủ Album trang chủ

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết