Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử UBND Huyện Chợ Gạo

Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản quy phạm pháp luật

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống
08/2018/QĐ-UBND 25-05-2018 Ban hành tiêu chí phân loại ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
22/2018/QĐ-TTg 08-05-2018 Xây dựng thực hiện hương ước, quy ước
61/2018/NĐ-CP 23-04-2018 V/v thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
04/2018/TT-BNV 27-03-2018 Hướng dẫn về thẩm quyền, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm và thay thế phụ cấp trách nhiệm của kế toán trưởng, phụ trách kế toán
03-2018/TT-BNV 06-03-2018 Quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ
08/2017/TT-BNV 27-10-2017 QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 91/2017/NĐ-CP NGÀY 31 THÁNG 7 NĂM 2017 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THI ĐUA, KHEN THƯỞNG
112/2017/NĐ-CP 06-10-2017 QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI THANH NIÊN XUNG PHONG CƠ SỞ Ở MIỀN NAM THAM GIA KHÁNG CHIẾN GIAI ĐOẠN 1965 - 1975
91/2017/NĐ-CP 31-07-2017 Quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Thi đua khen thưởng
02/2016/QĐ-UBND 14-07-2016 V/v Ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống một cửa điện tử trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện Chợ Gạo
08/2018/TT-BVHTTDL 24-09-2014 Quy định chi tiết tieu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận Cơ quan đạt chuẩn văn hóa, đơn vị đạt chuẩn văn hóa, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa
01/2014/QĐ-UBND 29-08-2014 V/V BAN HÀNH DANH MỤC TÊN ĐƯỜNG ĐỐI VỚI HỆ THỐNG ĐƯỜNG BỘ DO XÃ QUẢN LÝ
07/2012/TT-BNV 22-11-2012 Hướng dẫn quản lý văn bản, lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan
09/2012/QH13 18-06-2012 LUẬT PHÒNG, CHÔNG TÁC HẠI CỦA THUÔC LÁ
12/2011/TT-BVHTTDL 10-10-2011 Quy định chi tiết về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục, hồ sơ công nhận Danh hiệu “Gia đình văn hóa”; “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” và tương đương

Album trang chủ Album trang chủ

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết