Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử UBND Huyện Chợ Gạo

Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản quy phạm pháp luật

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống
01/201/NQ-HĐND 19-04-2019 Quy định mức chi, hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC trên địa bàn tỉnh TG
01/2018/QĐ-UBND 08-10-2018 Ban hành danh mục tên đường đối với hệ thống đường bộ thuộc cấp xã quản lý trên địa bàn huyện Chợ Gạo
19/2018/QĐ-UBND 05-10-2018 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định 40/2014/QĐ-UBND ngày 16/12/2014
16/2018/QĐ-UBND 18-09-2018 Sửa đổi, bổ sung một số Danh mục số hiệu đường bộ, Quy định phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với hệ thống đường tỉnh, đường huyện ban hành kèm theo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang
121/2018/NĐ-CP 13-09-2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị địnhsố 49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về tiền lương
115/2018/NĐ-CP 04-09-2018 Quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm
108/2018/NĐ-CP 23-08-2018 Sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp
18/2018/TT-BGDĐT 22-08-2018 Kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường trung học cơ sở, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học.
17/2018/TT-BGDĐT 22-08-2018 kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường tiểu học.
19/2018/TT-BGDĐT 22-08-2018 Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường mầm non.
01/2018/NQ-HĐND 13-07-2018 Quy định việc phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
99/2018/NĐ-CP 12-07-2018 Quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công Cách Mạng
14/2018/TT-BCT 28-06-2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2014/TT-BCT ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu
25/2018/QH14 12-06-2018 LUẬT TỐ CÁO
25/2018/QH14 12-06-2018 LUẬT TỐ CÁO
13/2018/TT-BGDĐT 30-05-2018 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 14 CỦA QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG TRƯỜNG MẦM NON TƯ THỤC BAN HÀNH KÈM THEO THÔNG TƯ SỐ 13/2015/TT-BGDĐT NGÀY 30 THÁNG 6 NĂM 2015 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
08/2018/QĐ-UBND 25-05-2018 Ban hành tiêu chí phân loại ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
80/2018/NĐ-CP 17-05-2018 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 147/2003/NĐ-CP NGÀY 02 THÁNG 12 NĂM 2003 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN, THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP VÀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ SỞ CAI NGHIỆN MA TÚY TỰ NGUYỆN; NGHỊ ĐỊNH SỐ 135/2004/NĐ-CP NGÀY 10 THÁNG 6 NĂM 2004 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ ÁP DỤNG BIỆN PHÁP ĐƯA VÀO CƠ SỞ CHỮA BỆNH, TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ SỞ CHỮA BỆNH THEO PHÁP LỆNH XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ CHẾ ĐỘ ÁP DỤNG ĐỐI VỚI NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN, NGƯỜI TỰ NGUYỆN VÀO CƠ SỞ CHỮA BỆNH
68/2018/NĐ-CP 15-05-2018 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước
67/2018/NĐ-CP 14-05-2018 QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THỦY LỢI
22/2018/QĐ-TTg 08-05-2018 Xây dựng thực hiện hương ước, quy ước
45/2018/TT-BTC 07-05-2018 HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ, TÍNH HAO MÒN, KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TẠI CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ VÀ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH DO NHÀ NƯỚC GIAO CHO DOANH NGHIỆP QUẢN LÝ KHÔNG TÍNH THÀNH PHẦN VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP
61/2018/NĐ-CP 23-04-2018 V/v thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
12/2011/TT-BGDĐT 28-03-2018 BAN HÀNH ĐIỀU LỆ TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ, TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG VÀ TRƯỜNG PHỔ THÔNG CÓ NHIỀU CẤP HỌC
04/2018/TT-BNV 27-03-2018 Hướng dẫn về thẩm quyền, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm và thay thế phụ cấp trách nhiệm của kế toán trưởng, phụ trách kế toán
03-2018/TT-BNV 06-03-2018 Quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ
01/2018/QĐ-UBND 08-01-2018 Ban hành Danh mục số hiệu đường bộ thuộc cấp huyện quản lý trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
01/2018/TT-BXD 05-01-2018 Chỉ tiêu xây dựng đô thị tăng trưởng xanh
06/2018/NĐ-CP 05-01-2018 Quy định chính sách hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non
76/2018/TT-BTNMT 29-12-2017 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 76/2014/TT-BTC NGÀY 16 THÁNG 6 NĂM 2014 BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 45/2014/NĐ-CP NGÀY 15 THÁNG 5 NĂM 2014 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Album trang chủ Album trang chủ

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết