Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử UBND Huyện Chợ Gạo

Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản quy phạm pháp luật

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống
2490/QĐ-BVHTTDL 23-09-2021 Về việc xây dựng Quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật
39/2021/QĐ-UBND 13-09-2021 Ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang (có hiệu lực từ ngày 25/9/2021)
07/2021/TT-BVHTTDL 08-09-2021 Quy định về tập huấn chuyên môn thể thao đối với ngƣời hƣớng dẫn tập luyện thể thao
77/2021/NĐ-CP 01-08-2021 Quy định chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo
25/2021/QĐ-TTg 22-07-2021 Quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
06/2021/TT-BVHTTDL 22-07-2021 Quy định tiêu chuẩn phong đẳng cấp vận động viên thể thao thành tích cao
16/2021/QĐ-UBND 12-07-2021 Ban hành Quy chế quản lý, khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu công chứng, chứng thực trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
03/2021/TT-BNV 29-06-2021 V/v sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động
04/2021/TT-BTP 21-06-2021 Hướng dẫn thi hành nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp
21/2021/QĐ-TTg 21-06-2021 Quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật
01/2021/TT-BTP 03-02-2021 QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT CÔNG CHỨNG
01/2021/TT-BNV 11-01-2021 Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
124/2020/NĐ-CP 19-10-2020 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại
117/2020/NĐ-CP 28-09-2020 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế
04/2020/TT-BTP 28-05-2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch
53/2020/NĐ-CP 05-05-2020 Quy định phí bảo vệ môi trường đối với nước thải
01/2020/TT-BTP 03-03-2020 Quy định chi tiết và hƣớng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch
02/2020/TT-BNNPTNT 28-02-2020 Quy định tiêu chí kinh tế trang trại
22/2019/QĐ-UBND 19-06-2019 Ban hành Quy chế hoạt động của Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Tiền Giang
34/2019/NĐ-CP 24-04-2019 Sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố
01/201/NQ-HĐND 19-04-2019 Quy định mức chi, hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC trên địa bàn tỉnh TG
155/2018/NĐ-CP 12-11-2018 Sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế
01/2018/QĐ-UBND 08-10-2018 Ban hành danh mục tên đường đối với hệ thống đường bộ thuộc cấp xã quản lý trên địa bàn huyện Chợ Gạo
19/2018/QĐ-UBND 05-10-2018 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định 40/2014/QĐ-UBND ngày 16/12/2014
16/2018/QĐ-UBND 18-09-2018 Sửa đổi, bổ sung một số Danh mục số hiệu đường bộ, Quy định phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với hệ thống đường tỉnh, đường huyện ban hành kèm theo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang
121/2018/NĐ-CP 13-09-2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị địnhsố 49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về tiền lương
115/2018/NĐ-CP 04-09-2018 Quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm
115/2018/NĐ-CP 04-09-2018 Quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm
19/2018/TT-BYT 30-08-2018 BAN HÀNH DANH MỤC THUỐC THIẾT YẾU
108/2018/NĐ-CP 23-08-2018 Sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp

Album trang chủ Album trang chủ

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết