Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử UBND Huyện Chợ Gạo

Văn Bản Văn Bản

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống Lượt tải Xem
2011/QĐ-UBND 25-07-2018 Phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt đối với công trình khai thác nước dưới đất của Doanh nghiệp tư nhân Hai Vui tại ấp Bình Khương 2, xã Bình Phục Nhứt, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang 0-lượt Xem
1870/QĐ-UBND 09-07-2018 Phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt đối với công trình khai thác nước dưới đất của Doanh nghiệp tư nhân Hai Vui tại ấp Bình Khương 2, xã Bình Phục Nhứt, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang 4-lượt Xem
838/TB-UBND 30-05-2018 Thông báo ý kiến kết luận của PCT UBND huyện về xử lý ô nhiễm môi trường trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. 1-lượt Xem
08/2018/QĐ-UBND 25-05-2018 Ban hành tiêu chí phân loại ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Tiền Giang 3-lượt Xem
848/UBND-TH 22-05-2018 V/v triển khai thực hiệncác nội dung kết luận chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy 1-lượt Xem
762/TB-UBND 11-05-2018 Nội dung kết luận tại buổi tiếp công dân ngày 10/5/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện 1-lượt Xem
22/2018/QĐ-TTg 08-05-2018 Xây dựng thực hiện hương ước, quy ước 0-lượt Xem
652/UBND-TH 24-04-2018 V/v triển khai thực hiện Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành kinh tế - xã hội quý I và triển khai nhiệm vụ quý II năm 2018 0-lượt Xem
61/2018/NĐ-CP 23-04-2018 V/v thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính 0-lượt Xem
883/QĐ-UBND 05-04-2018 Phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt đối với công trình khai thác nước dưới đất của DNTN Cấp nước Trường Xuân 0-lượt Xem
04/2018/TT-BNV 27-03-2018 Hướng dẫn về thẩm quyền, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm và thay thế phụ cấp trách nhiệm của kế toán trưởng, phụ trách kế toán 0-lượt Xem
579/TB-UBND 26-03-2018 Nội dung kết luận tại buổi tiếp công dân ngày 20/3/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện 0-lượt Xem
527/TB-UBND 13-03-2018 Nội dung kết luận tại buổi tiếp công dân ngày 12/3/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện 0-lượt Xem
514/TB-UBND 08-03-2018 Ý kiến kết luận của PCT.UBND huyện tại Hội nghị tổng kết ngành tài nguyên và môi trường năm 2017 0-lượt Xem
514/TB-UBND 08-03-2018 Ý kiến kết luận của PCT.UBND huyện tại Hội nghị tổng kết ngành tài nguyên và môi trường năm 2017 0-lượt Xem
03-2018/TT-BNV 06-03-2018 Quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ 0-lượt Xem
200/TB-UBND 28-02-2018 Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp ngày 26/02/2018 1-lượt Xem
42/TB-UBND 16-01-2018 Ý kiến kết luận của PCT.UBND huyện tại HN tổng kết công tác tài chính ngân sách năm 2017 0-lượt Xem
10/TB-UBND 08-01-2018 Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA CHỦ TỊCH UBND HUYỆN TẠI HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NĂM 2017, PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 2018
04/QĐ-UBND 02-01-2018 V/V CÔNG BỐ CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH 2018 0-lượt Xem

Album trang chủ Album trang chủ

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết