Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử UBND Huyện Chợ Gạo

Tra cứu văn bản Tra cứu văn bản

 
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống Xem
2290/QĐ-UBND 02-11-2017 CÔNG NHẬN XÃ ĐẬT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT NĂM 2017 Xem
877/TB-UBND 14-07-2017 CÔNG KHAI TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÀN NGÂN SÁCH HUYỆN 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2017 Xem
107/TB-UBND 28-02-2017 Ý kiến kết luận của Ủy ban nhân dân huyện tại Hội nghị tổng kếtcông tác văn hóa - thông tin - thể thao - truyền thanh năm 2016 Xem
3582/QĐ-UBND 29-11-2016 Quyết định công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đã chuẩn hóa về nội dung thuộc các lĩnh vực Bảo trợ xã hội; Người có công; Lao động - Tiền lương và Phòng, chống tệ nạn xã hội. Xem
1731 /QĐ-UBND 28-10-2016 Ban hành Quy chế bảo đảm an toàn thông tin trong hoạt độngứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện Chợ Gạo Xem
03/2016/QĐ-UBND 17-10-2016 V/V BAN HÀNH QUY CHẾ LÀM VIỆC UBND HUYỆN CHỢ GẠO Xem
03/2016/QĐ-UBND 17-10-2016 V/V BAN HÀNH QUY CHẾ LÀM VIỆC UBND HUYỆN CHỢ GẠO Xem
717/TB-UBND 14-10-2016 V/V Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA CHỦ TỊCH UBND HUYỆN TẠI HỘI NGHỊ SƠ KẾT KT-XH 9 THÁNG ĐẦU NĂM Xem
2776/QĐ-UBND 30-09-2016 Công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đã chuẩn hóa về nội dung thuộc các lĩnh vực Tôn giáo; Thi đua, khen thưởng; Tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; Quản lý nhà nước về hội và Quản lý nhà nước về quỹ xã hội, quỹ từ thiện Xem
637/TB-UBND 19-09-2016 Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA CHỦ TỊCH UBND HUYỆN TẠI HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC BHYT HỌC SINH 2015-2016, TRIỂN KHAI THU BHYT HỌC SINH 2016-2017 VÀ ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN BHYT TOÀN DÂN 2016 Xem
02/2016/QĐ-UBND 14-07-2016 V/v Ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống một cửa điện tử trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện Chợ Gạo Xem
02/2016/QĐ-UBND 14-07-2016 V/v Ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống một cửa điện tử trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện Chợ Gạo Xem
228/TB-UBND 13-04-2016 Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA CHỦ TỊCH UBND HUYỆN TẠI HỘI NGHỊ SƠ KẾT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KT-XH QUÝ I Xem
48/TB-UBND 25-01-2016 Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN TẠI HỘI NGHỊ TỔNG KẾT THỰC HIỆN NHIỆM VỤ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH -NGÂN SÁCH 2015 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ 2016 Xem
44/TB-UBND 22-01-2016 Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA CHỦ TỊCH TẠI HỘI NGHỊ TỔNG KẾT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 2015 GẮN VỚI NHIỆM VỤ 5 NĂM 2011-2015 Xem
65/TB-UBND 16-10-2015 Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TẠI HỘI NGHỊ SƠ KẾT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KT-XH 9 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ TRIỂN KHAI PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ 3 THÁNG CUỐI NĂM 2015 Xem
857/UBND-KTN 09-06-2015 V/V TỔ CHỨC CÔNG BỐ, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 1335/QĐ-UBND CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG (PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI HUYỆN CHỢ GẠO ĐẾN NĂM 2020, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030) Xem
25/TB-UBND 03-04-2015 THÔNG BÁO Ý KIẾN CHỈ ĐẠO CỦA PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN TẠI CUỘC HỌP TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ DỰ ÁN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN Xem
24/TB-UBND 27-03-2015 THÔNG BÁO Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA PCT.UBND HUYỆN TẠI HỘI NGHỊ TỔNG KẾT THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2014 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2015 Xem
18/TB-UBND 27-02-2015 Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN TẠI HỘI NGHỊ TỔNG KẾT THỰC HIỆN NHIỆM VỤ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH NGÂN SÁCH NĂM 2014 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2015 Xem
05/TB-UBND 15-01-2015 THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TẠI HỘI NGHỊ TỔNG KẾT ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, DIỀU HÀNH KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2014; TRIỂN KHAI PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2015 Xem
67/TB-UBND 17-10-2014 THÔNG BÁO Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA CHỦ TỊCH UBND HUYỆN TẠI HỘI NGHỊ SƠ KẾT 9 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ TRIỂN KHAI PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ 3 THÁNG CUỐI NĂM 2014 Xem
1302/BCĐ 19-09-2014 V/V THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT ĐỘNG CAO ĐIỂM THỰC HIỆN TIÊU CHÍ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Xem
1273/UBND-KTN 15-09-2014 V/V GIAO TRIỂN KHAI THỰC HIỆN THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA UBND TỈNH Xem
01/2014/QĐ-UBND 29-08-2014 V/V BAN HÀNH DANH MỤC TÊN ĐƯỜNG ĐỐI VỚI HỆ THỐNG ĐƯỜNG BỘ DO XÃ QUẢN LÝ Xem
1042/UBND-TH 31-07-2014 V/V THỰC HIỆN Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA BAN THƯỢNG VỤ TỈNH ỦY, BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY Xem
151/TB-UBND 30-07-2014 THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA CHỦ TỊCH UBND HUYỆN TẠI HỘI NGHỊ SƠ KẾT THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ TRIỂN KHAI PHƯƠNG HƯỜNG NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM Xem
730/UBND-VX 16-06-2014 V/V TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾT LUẬN SỐ 80-KL/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ Xem

Album trang chủ Album trang chủ

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết