Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử UBND Huyện Chợ Gạo

Tra cứu văn bản Tra cứu văn bản

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống
3650/QĐ-UBND 06-10-2020 Về việc ban hành quy chế hoạt động Trang thông tin điện tử huyện Chợ Gạ
3590/QĐ-UBND 01-10-2020 Về việc kiện toàn Ban Biên tập và Tổ Biên tập Trang thông tin điện tử huyện Chợ Gạo
2753 /QĐ-UBND 31-07-2020 Ban hành Quy chế bảo đảm an toàn thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện Chợ Gạo
760/KH-UBND 20-03-2020 KH Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước huyện Chợ Gạo năm 2020
497/KH-UBND 27-02-2020 Phát động chuyên đề thi đua “Ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước” năm 2020
1668/QĐ-BTTTT 11-10-2019 Sửa đổi, bổ sung Quyết định 2378/QĐ-BTTTT ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông công bố Định mức chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng ngân sách nhà nước
2015/QĐ-UBND 25-07-2018 Ban hành đơn giá dịch vụ quản lý, bảo trì đường bộ, đường thủy trên địa bàn tỉnh
2011/QĐ-UBND 25-07-2018 Phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt đối với công trình khai thác nước dưới đất của Doanh nghiệp tư nhân Hai Vui tại ấp Bình Khương 2, xã Bình Phục Nhứt, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang
1870/QĐ-UBND 09-07-2018 Phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt đối với công trình khai thác nước dưới đất của Doanh nghiệp tư nhân Hai Vui tại ấp Bình Khương 2, xã Bình Phục Nhứt, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang
838/TB-UBND 30-05-2018 Thông báo ý kiến kết luận của PCT UBND huyện về xử lý ô nhiễm môi trường trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.
848/UBND-TH 22-05-2018 V/v triển khai thực hiệncác nội dung kết luận chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy
762/TB-UBND 11-05-2018 Nội dung kết luận tại buổi tiếp công dân ngày 10/5/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện
652/UBND-TH 24-04-2018 V/v triển khai thực hiện Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành kinh tế - xã hội quý I và triển khai nhiệm vụ quý II năm 2018
46/2017/NĐ-CP 21-04-2018 Quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục
883/QĐ-UBND 05-04-2018 Phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt đối với công trình khai thác nước dưới đất của DNTN Cấp nước Trường Xuân
579/TB-UBND 26-03-2018 Nội dung kết luận tại buổi tiếp công dân ngày 20/3/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện
527/TB-UBND 13-03-2018 Nội dung kết luận tại buổi tiếp công dân ngày 12/3/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện
514/TB-UBND 08-03-2018 Ý kiến kết luận của PCT.UBND huyện tại Hội nghị tổng kết ngành tài nguyên và môi trường năm 2017
514/TB-UBND 08-03-2018 Ý kiến kết luận của PCT.UBND huyện tại Hội nghị tổng kết ngành tài nguyên và môi trường năm 2017
200/TB-UBND 28-02-2018 Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp ngày 26/02/2018
42/TB-UBND 16-01-2018 Ý kiến kết luận của PCT.UBND huyện tại HN tổng kết công tác tài chính ngân sách năm 2017
10/TB-UBND 08-01-2018 Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA CHỦ TỊCH UBND HUYỆN TẠI HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NĂM 2017, PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 2018
04/QĐ-UBND 02-01-2018 V/V CÔNG BỐ CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH 2018
151/2017/NĐ-CP 26-12-2017 Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công
28/2017/NQ-HĐND 08-12-2017 Quy định mức chi về công tác phí, chi phí hội nghị trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
2290/QĐ-UBND 02-11-2017 CÔNG NHẬN XÃ ĐẬT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT NĂM 2017
1451/QĐ-UBND 06-09-2017 V/v công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
811/HD-BCĐ 03-08-2017 Hướng dẫn Thực hiện Quy định Tiêu chuẩn và Quy trình công nhận các danh hiệu trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” theo Quyết định số 1665/QĐ-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2012 và Quyết định 1939/QĐ-UBND ngày 20/6/2017 về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 1665/QĐ-UBND trên địa bàn tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2012 - 2015 và định hƣớng đến năm 2020
878/TB-UBND 17-07-2017 Ý kiến kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện tại Hội nghị đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017
877/TB-UBND 14-07-2017 CÔNG KHAI TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÀN NGÂN SÁCH HUYỆN 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2017

Album trang chủ Album trang chủ

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết