Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử UBND Huyện Chợ Gạo

Góp ý Góp ý

CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
Lấy ý kiến Dự thảo Báo cáo thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới cho xã Xuân Đông năm 2019

Ngày bắt đầu 10-10-2019 Ngày hết hạn 13-10-2019

0
Tải về
(2-lượt)

Xem các góp ý
Lấy ý kiến Dự thảo Báo cáo thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới cho xã Hòa Tịnh năm 2019

Ngày bắt đầu 10-10-2019 Ngày hết hạn 13-10-2019

0
Tải về
(2-lượt)

Xem các góp ý
Lấy ý kiến đóng góp đối với “Dự thảo Báo cáo thẩm tra hồ sơ và kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới đến năm 2019 của xã Bình Ninh

Ngày bắt đầu 16-09-2019 Ngày hết hạn 18-09-2019

0
Tải về
(2-lượt)

Xem các góp ý
Lấy ý kiến đóng góp đối với “Dự thảo Báo cáo thẩm tra hồ sơ và kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới đến năm 2019 của xã Hòa Định

Ngày bắt đầu 16-09-2019 Ngày hết hạn 18-09-2019

0
Tải về
(1-lượt)

Xem các góp ý
Lấy ý kiến đóng góp đối với “Dự thảo Báo cáo thẩm tra hồ sơ và kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới đến năm 2019 của xã Mỹ Tịnh An

Ngày bắt đầu 07-06-2019 Ngày hết hạn 10-06-2019

0
Tải về
(6-lượt)

Xem các góp ý
Lấy ý kiến đóng góp đối với “Dự thảo Báo cáo thẩm tra hồ sơ và kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới đến năm 2019 của xã Bình Phục Nhứt

Ngày bắt đầu 07-06-2019 Ngày hết hạn 10-06-2019

0
Tải về
(3-lượt)

Xem các góp ý
Lấy ý kiến đóng góp đối với “Dự thảo Báo cáo thẩm tra hồ sơ và kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới đến năm 2019 của xã Long Bình Điền

Ngày bắt đầu 07-06-2019 Ngày hết hạn 10-06-2019

0
Tải về
(4-lượt)

Xem các góp ý
Về việc thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới cho xã Mỹ Tịnh An năm 2018

Ngày bắt đầu 02-11-2018 Ngày hết hạn 06-11-2018

0
Tải về
(8-lượt)

Xem các góp ý
Về việc thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới cho xã Tân Bình Thạnh năm 2018

Ngày bắt đầu 02-11-2018 Ngày hết hạn 06-11-2018

0
Tải về
(4-lượt)

Xem các góp ý
Lấy ý kiến đóng góp đối với “Dự thảo Báo cáo thẩm tra hồ sơ và kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới đến năm 2018 của 02 xã Đăng Hưng Phước và Tân Thuận Bình

Ngày bắt đầu 12-10-2018 Ngày hết hạn 16-10-2018

0
Xem các góp ý

Album trang chủ Album trang chủ

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết