Skip to Content

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử UBND Huyện Chợ Gạo

Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản quy phạm pháp luật

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống
16/2018/QĐ-UBND 18-09-2018 Sửa đổi, bổ sung một số Danh mục số hiệu đường bộ, Quy định phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với hệ thống đường tỉnh, đường huyện ban hành kèm theo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang
121/2018/NĐ-CP 13-09-2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị địnhsố 49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về tiền lương
115/2018/NĐ-CP 04-09-2018 Quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm
18/2018/TT-BGDĐT 22-08-2018 Kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường trung học cơ sở, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học.
17/2018/TT-BGDĐT 22-08-2018 kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường tiểu học.
19/2018/TT-BGDĐT 22-08-2018 Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường mầm non.
01/2018/NQ-HĐND 13-07-2018 Quy định việc phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
99/2018/NĐ-CP 12-07-2018 Quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công Cách Mạng
14/2018/TT-BCT 28-06-2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2014/TT-BCT ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu
13/2018/TT-BGDĐT 30-05-2018 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 14 CỦA QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG TRƯỜNG MẦM NON TƯ THỤC BAN HÀNH KÈM THEO THÔNG TƯ SỐ 13/2015/TT-BGDĐT NGÀY 30 THÁNG 6 NĂM 2015 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
08/2018/QĐ-UBND 25-05-2018 Ban hành tiêu chí phân loại ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
80/2018/NĐ-CP 17-05-2018 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 147/2003/NĐ-CP NGÀY 02 THÁNG 12 NĂM 2003 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN, THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP VÀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ SỞ CAI NGHIỆN MA TÚY TỰ NGUYỆN; NGHỊ ĐỊNH SỐ 135/2004/NĐ-CP NGÀY 10 THÁNG 6 NĂM 2004 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ ÁP DỤNG BIỆN PHÁP ĐƯA VÀO CƠ SỞ CHỮA BỆNH, TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ SỞ CHỮA BỆNH THEO PHÁP LỆNH XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ CHẾ ĐỘ ÁP DỤNG ĐỐI VỚI NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN, NGƯỜI TỰ NGUYỆN VÀO CƠ SỞ CHỮA BỆNH
68/2018/NĐ-CP 15-05-2018 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước
22/2018/QĐ-TTg 08-05-2018 Xây dựng thực hiện hương ước, quy ước
45/2018/TT-BTC 07-05-2018 HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ, TÍNH HAO MÒN, KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TẠI CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ VÀ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH DO NHÀ NƯỚC GIAO CHO DOANH NGHIỆP QUẢN LÝ KHÔNG TÍNH THÀNH PHẦN VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP
61/2018/NĐ-CP 23-04-2018 V/v thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
12/2011/TT-BGDĐT 28-03-2018 BAN HÀNH ĐIỀU LỆ TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ, TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG VÀ TRƯỜNG PHỔ THÔNG CÓ NHIỀU CẤP HỌC
04/2018/TT-BNV 27-03-2018 Hướng dẫn về thẩm quyền, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm và thay thế phụ cấp trách nhiệm của kế toán trưởng, phụ trách kế toán
03-2018/TT-BNV 06-03-2018 Quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ
01/2018/QĐ-UBND 08-01-2018 Ban hành Danh mục số hiệu đường bộ thuộc cấp huyện quản lý trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
06/2018/NĐ-CP 05-01-2018 Quy định chính sách hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non
145/2017/TT-BTC 29-12-2017 Hướng dẫn cơ chế tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác
144/2017/TT-BTC 29-12-2017 Hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công
08/2017/TT-BNV 27-10-2017 QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 91/2017/NĐ-CP NGÀY 31 THÁNG 7 NĂM 2017 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THI ĐUA, KHEN THƯỞNG
112/2017/NĐ-CP 06-10-2017 QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI THANH NIÊN XUNG PHONG CƠ SỞ Ở MIỀN NAM THAM GIA KHÁNG CHIẾN GIAI ĐOẠN 1965 - 1975
91/2017/NĐ-CP 31-07-2017 Quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Thi đua khen thưởng
15/2017/QH14 21-06-2017 LUẬT QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG
10/2017/QH14 20-06-2017 LUẬT TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG CỦA NHÀ NƯỚC
15/2017/TT-BGDĐT 09-06-2017 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
02/2016/QĐ-UBND 14-07-2016 V/v Ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống một cửa điện tử trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện Chợ Gạo

Album trang chủ Album trang chủ

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết