Skip to Content

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử UBND Huyện Chợ Gạo

Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản quy phạm pháp luật

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống
44/2021/QĐ-UBND 19-10-2021 Ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
05/2021/TT-TTCP 01-10-2021 Quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh
04/2021/TT-TTCP 01-10-2021 Quy định quy trình tiếp công dân
07/2021/TT-TTCP 01-10-2021 Quy định về thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng
06/2021/TT-TTCP 01-10-2021 Quy định về tổ chức, hoạt động của đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra
2490/QĐ-BVHTTDL 23-09-2021 Về việc xây dựng Quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật
39/2021/QĐ-UBND 13-09-2021 Ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang (có hiệu lực từ ngày 25/9/2021)
07/2021/TT-BVHTTDL 08-09-2021 Quy định về tập huấn chuyên môn thể thao đối với ngƣời hƣớng dẫn tập luyện thể thao
81/2021/NĐ-CP 27-08-2021 Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo
69/2021/TT-BTC 11-08-2021 Hướng dẫn quản lý kinh phí chuẩn bị, tổ chức và tham dự các kỳ thi áp dụng đối với giáo dục phổ thông
77/2021/NĐ-CP 01-08-2021 Quy định chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo
65/2021/TT-BTC 29-07-2021 Quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công.
25/2021/QĐ-TTg 22-07-2021 Quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
06/2021/TT-BVHTTDL 22-07-2021 Quy định tiêu chuẩn phong đẳng cấp vận động viên thể thao thành tích cao
67/2021/NĐ-CP 15-07-2021 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công
16/2021/QĐ-UBND 12-07-2021 Ban hành Quy chế quản lý, khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu công chứng, chứng thực trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
68/NQ-CP 01-07-2021 Về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
03/2021/TT-BNV 29-06-2021 V/v sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động
60/2021/NĐ-CP 21-06-2021 Quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập
04/2021/TT-BTP 21-06-2021 Hướng dẫn thi hành nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp
21/2021/QĐ-TTg 21-06-2021 Quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật
16/NQ-CP 08-02-2021 Về chi phí cách ly y tế, khám, chữa bệnh và một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch COVID-19
01/2021/TT-BTP 03-02-2021 QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT CÔNG CHỨNG
01/2021/TT-BNV 11-01-2021 Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
124/2020/NĐ-CP 19-10-2020 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại
117/2020/NĐ-CP 28-09-2020 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế
04/2020/TT-BTP 28-05-2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch
53/2020/NĐ-CP 05-05-2020 Quy định phí bảo vệ môi trường đối với nước thải
01/2020/TT-BTP 03-03-2020 Quy định chi tiết và hƣớng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch
02/2020/TT-BNNPTNT 28-02-2020 Quy định tiêu chí kinh tế trang trại

Album trang chủ Album trang chủ

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết