Skip to Content

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử UBND Huyện Chợ Gạo

Văn Bản chỉ đạo điều hành Văn Bản chỉ đạo điều hành

Tên loại Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống
Quyết định 22/2019/QĐ-UBND 19-06-2019 Ban hành Quy chế hoạt động của Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Tiền Giang
Nghị định 34/2019/NĐ-CP 24-04-2019 Sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố
Nghị quyết 01/201/NQ-HĐND 19-04-2019 Quy định mức chi, hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC trên địa bàn tỉnh TG
Quyết định 01/2018/QĐ-UBND 08-10-2018 Ban hành danh mục tên đường đối với hệ thống đường bộ thuộc cấp xã quản lý trên địa bàn huyện Chợ Gạo
Quyết định 19/2018/QĐ-UBND 05-10-2018 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định 40/2014/QĐ-UBND ngày 16/12/2014
Quyết định 16/2018/QĐ-UBND 18-09-2018 Sửa đổi, bổ sung một số Danh mục số hiệu đường bộ, Quy định phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với hệ thống đường tỉnh, đường huyện ban hành kèm theo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang
Nghị định 121/2018/NĐ-CP 13-09-2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị địnhsố 49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về tiền lương
Chỉ thị 115/2018/NĐ-CP 04-09-2018 Quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm
Nghị định 108/2018/NĐ-CP 23-08-2018 Sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp
Thông tư 18/2018/TT-BGDĐT 22-08-2018 Kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường trung học cơ sở, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học.
Thông tư 17/2018/TT-BGDĐT 22-08-2018 kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường tiểu học.
Thông tư 19/2018/TT-BGDĐT 22-08-2018 Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường mầm non.
Quyết định 2015/QĐ-UBND 25-07-2018 Ban hành đơn giá dịch vụ quản lý, bảo trì đường bộ, đường thủy trên địa bàn tỉnh
Quyết định 2011/QĐ-UBND 25-07-2018 Phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt đối với công trình khai thác nước dưới đất của Doanh nghiệp tư nhân Hai Vui tại ấp Bình Khương 2, xã Bình Phục Nhứt, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang
Nghị quyết 01/2018/NQ-HĐND 13-07-2018 Quy định việc phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
Nghị định 99/2018/NĐ-CP 12-07-2018 Quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công Cách Mạng
Quyết định 1870/QĐ-UBND 09-07-2018 Phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt đối với công trình khai thác nước dưới đất của Doanh nghiệp tư nhân Hai Vui tại ấp Bình Khương 2, xã Bình Phục Nhứt, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang
Thông tư 14/2018/TT-BCT 28-06-2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2014/TT-BCT ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu
Luật 25/2018/QH14 12-06-2018 LUẬT TỐ CÁO
Luật 25/2018/QH14 12-06-2018 LUẬT TỐ CÁO

Album trang chủ Album trang chủ

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết