Skip to Content

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử UBND Huyện Chợ Gạo

Góp ý Góp ý

Your request completed successfully.
←Trở về

Lấy ý kiến Dự thảo Báo cáo thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới cho xã Hòa Tịnh năm 2019


Xem toàn văn bản(2-lượt)
Ngày bắt đầu 2019/10/10 Ngày hết hạn 2019/10/13
Các ý kiến đóng góp

Album trang chủ Album trang chủ

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết